Stichting ICAM is op 28 maart 2023 een rechtszaak tegen het Ministerie van VWS te zijn gestart. Volgens de stichting is het ministerie verantwoordelijk voor het datalek dat in 2021 bij de GGD ontdekt werd. Daardoor belandden de vertrouwelijke gegevens van 6,5 miljoen mensen op straat.

Gesprekken met het ministerie en meerdere Woo-verzoeken om informatie boven tafel te krijgen, liepen afgelopen jaar op niets uit. Stichting ICAM heeft daarop het ministerie gedagvaard voor de rechtbank Amsterdam, mede namens de ruim 133.000 burgers die zich bij haar als actieve deelnemer hebben aangemeld. De stichting wil met de rechtszaak ook meer openheid krijgen over de omvang van het datalek en de gevolgen die burgers daarvan hebben moeten ondervinden. Uit de meegeleverde bewijsstukken blijkt dat betrokken overheidsinstanties onderling hebben afgestemd bepaalde documenten niet openbaar te willen maken en in andere documenten belangrijke passages zwart te lakken. Stichting ICAM eist daarnaast een schadevergoeding van € 500 voor iedere persoon van wie gegevens in de GGD-systemen zaten en mogelijk gestolen zijn, tot € 1.500 voor een ieder waarvan vast komt te staan dat hun gegevens inderdaad zijn gestolen.

Bron: www.datalek-ggd.nl

Laatste nieuws