Vooraf Coen Drion

Didam 2.0

Lees verder
NJB tijdschrift
Deze week in het NJB
Deze week in het NJB
  • Het verschoningsrecht van advocaten en het gebruik van extra beveiligde communicatiemiddelen
  • Gezag en omgang in de context van dwingende controle/intieme terreur
  • Schuld en boete
  • Rechten van de natuur
Laatste nieuws

12 juni 2024

Een vreemdeling kan geen beroep meer doen op indirect refoulement in een Dublinprocedure. De Afdeling komt hiermee terug op eerdere uitspraken.

11 juni 2024

Nederland moet twee Iraakse vrouwen die zich na langdurig verblijf in Nederland niet meer kunnen aanpassen aan de genderongelijkheid in Irak een vluchtelingenstatus verlenen.

11 juni 2024

Uit recente cijfers van het Kenniscentrum Rechtsbijstand blijkt dat vooral jonge sociaal advocaten sneller het vak verlaten. In totaal is een daling te zien van 13% in de afgelopen vijf jaar.

10 juni 2024

De Staatscommissie rechtsstaat dringt erop aan een einde te maken aan de harde werkelijkheid waarin een aanzienlijke groep burgers op dit moment leeft door de verwaarlozing van de rechtsstaat.

10 juni 2024

Het aangepaste voorstel dat voor advies naar de Raad van State is gestuurd, draait de aangenomen amendementen over onder meer het opnemen van gesprekken met advocaten terug.

6 juni 2024

In de uitspraken geeft de Hoge Raad nadere regels voor de berekening van het werkelijke rendement en voor het rechtsherstel in gevallen waarin het verdragsrecht is geschonden.

Nieuwste blogs
Hersteloperatie kinderopvang. Bureaucratisch of responsief?
Hersteloperatie kinderopvang. Bureaucratisch of responsief?

12 juni 2024 Michiel Scheltema

Het denkkader van de bureaucratische rechtsstaat heeft nog steeds te veel de overhand en moet worden ingewisseld voor dat van de responsieve rechtsstaat en de burgergerichte overheid.

Didam 2.0
Didam 2.0

12 juni 2024 Coen Drion

Snijders heeft met dit een en ander zonder meer van brille doen blijken, van een lenig en zelfs kunstig analytisch vermogen, alsmede van een goed oog voor de praktijk. Maar is het waarschijnlijk dat de Hoge Raad een dergelijke, beperkte, lezing van zijn arrest voor ogen had toen hij Didam 1 wees?

Het menselijk element in rechterlijke besluitvorming
Het menselijk element in rechterlijke besluitvorming

10 juni 2024 Redactie

Het proefschrift van Elke Olthuis beoogt inzicht te verschaffen in de rol die persoonlijke attitudes spelen in het professionele rechterlijke besluitvormingsproces.

Aankomende evenementen
Weerbare rechtsstaat
WEERBARE RECHTSSTAAT

Ontwikkelingen en opinies

Lees meer
klimaatrecht
KLIMAATRECHT

Van Urgenda-arrest tot stikstofcrisis

Lees meer

Nieuw in Wetgeving