Vooraf Petra van Kampen

Strafrechtelijk Nederland anno 2024

Lees verder
NJB tijdschrift
Deze week in het NJB
Deze week in het NJB
  • De verkenningsfase in de kabinetsformatie
  • Duurzaamheidstransparantie via de financiële sector
  • O Nederland, let op uw saeck! Maar laat de koninkrijkspartners erbuiten
  • Euthanasie bij comateuze en diep-demente patiënten
Laatste nieuws

29 november 2023

De betrokkene vond dat de strikte toepassing van het Dagloonbesluit in haar geval onredelijk uitpakt en heeft daarom gevraagd om maatwerk. De Raad heeft betrokkene in het gelijk gesteld.

29 november 2023

De eis verhindert dat asielzoekers effectieve toegang krijgen tot de Nederlandse arbeidsmarkt en is in strijd met de Europese Opvangrichtlijn.

29 november 2023

Elke lidstaat heeft een eigen beoordelingsmarge bij het invullen van neutraliteit van het werk in openbare dienst, afhankelijk van de specifieke eigen context. Dat doel moet wel coherent en systematisch worden nagestreefd.

27 november 2023

Het UWV volgde tot begin 2023 op illegale wijze het online gedrag van mensen met een WW-uitkering en draait nu beslissingen uit deze Risicoscan Verblijf Buiten Nederland terug.

27 november 2023

Maaltijdbezorger Deliveroo moet met terugwerkende kracht vanaf 2015 de cao Beroepsgoederenvervoer toepassen en pensioenpremies afdragen aan het bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg.

22 november 2023

Rechtbanken kunnen hun werkwijze aanpassen door eerder dan nu te beslissen op een verzoek om een voorlopige voorziening, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Nieuwste blogs
De verkenningsfase in de kabinetsformatie. Regels versus ruimte
De verkenningsfase in de kabinetsformatie. Regels versus ruimte

29 november 2023 Gert Jan Geertjes, Florian van Hout

In dit artikel wordt de verkenningsfase in het formatieproces ontrafeld en worden suggesties gedaan om de rol van de verkenner duidelijker af te bakenen.

Strafrechtelijk Nederland anno 2024
Strafrechtelijk Nederland anno 2024

28 november 2023 Petra van Kampen

Inmiddels is het verre van denkbeeldig dat Nederland binnenkort geleid zal gaan worden door een – strafrechtelijk gezien – ervaringsdeskundige. In de regel hebben ervaringsdeskundigen best zinvolle dingen te vertellen over datgene waarmee zij ervaring hebben opgedaan. Tijd dus voor een nadere blik op het verkiezingsprogramma van de grootste partij van Nederland.

Het Woogle Woo-dossiercorpus
Het Woogle Woo-dossiercorpus

23 november 2023 Maarten Marx, Maik Larooij, Guido Enthoven, Jaap Kamps

De Woo is nu anderhalf jaar van kracht en moet leiden tot steeds meer actieve publicatie van documenten door de bestuursorganen die onder de Woo vallen. Een belangrijk doel achter Woogle is om die documenten herbruikbaar te maken.

Aankomende evenementen
Constitutionele toetsing
CONSTITUTIONELE TOETSING

Ontwikkelingen en opinies

Lees meer
klimaatrecht
KLIMAATRECHT

Van Urgenda-arrest tot stikstofcrisis

Lees meer

Nieuw in Wetgeving