Vooraf Tom Barkhuysen

De rechter moet de harmonisatiewetblokkade opheffen

Lees hier het Vooraf
NJB tijdschrift
Deze week in het NJB
Deze week in het NJB
  • Van accentverschuiving naar stelselwijziging
  • Online verkiezingscampagnes, transparantie en de EU
  • Intrekking van de Nederlandse nationaliteit
  • Kansen voor de weerbare rechtsstaat in het constitutionele landschap post-Brexit
Laatste nieuws

27 september 2022

door toenemend tempo van verandering, toenemende complexiteit van compliance en toenemende talentuitdagingen

23 september 2022

Meer dan de helft van de advocaten maakte afgelopen jaar agressie mee, in een derde van die gevallen werd dit als ernstige agressie ervaren.

23 september 2022

Volgens het College voor de Rechten van de Mens zijn er genoeg aanwijzingen om te vermoeden dat de toeslagenouders die bij het College een klacht hebben ingediend inderdaad zijn gediscrimineerd, met bewijslastomkering als gevolg.

22 september 2022

De Raad van State is kritisch over de manier waarop de Rijksbegroting tot stand is gekomen

22 september 2022

Investeringen in aanpak georganiseerde misdaad en preventie jeugdcriminaliteit

16 september 2022

HvJ EU in antwoord op prejudiciële vraag: verblijf familielid minderjarige EU-burger op grond van Chavez-Vilchez-verblijfsrecht is niet tijdelijk van aard.

Nieuwste blogs
Toetsing van formele wetgeving aan rechtsbeginselen: de rechter moet de harmonisatiewetblokkade opheffen
Toetsing van formele wetgeving aan rechtsbeginselen: de rechter moet de harmonisatiewetblokkade opheffen

27 september 2022 Tom Barkhuysen

Het mogelijk maken van toetsing aan rechtsbeginselen is een urgente kwestie als het gaat om het voorkomen van onevenredige gevolgen van formele wetgeving voor burgers.

Erkenning en tenuitvoer­legging ­buiten verordening en verdrag
Erkenning en tenuitvoer­legging ­buiten verordening en verdrag

22 september 2022 Redactie

In deze scriptie onderzoekt Robin Tess ­Bolland de mogelijkheid van een ­wijziging van het artikel en, meer specifiek, van de invoering van een exequaturmogelijkheid onder voorwaarden.

Boontje komt om hun loontje (*)
Boontje komt om hun loontje (*)

20 september 2022 Coen Drion

Zo zijn we plotsklaps collectief wakker geschoten ten aanzien van een wetsbepaling die al vanaf 2014 geldt, maar die, voor zover ik kon zien, voorheen niet of nauwelijks tot toepassing in rechte heeft geleid.

Aankomende evenementen
Belast Koloniaal Verleden

tot en met zondag 30 oktober 2022

The Globalization & Law Network Seminar Series

woensdag 28 september, 19 oktober, 9 november, 23 november en 7 december 2022

Toeslagenaffaire
Toeslagenaffaire

Hier vindt u de NJB-artikelen over de toeslagenaffaire bij elkaar.

Dossier toeslagenaffaire
COVID-19
COVID-19

Hier vindt u alle corona-gerelateerde artikelen en nieuwsberichten bij elkaar.

COVID-19 dossier

Nieuw in Wetgeving

Vacatures

Medewerkers wetenschappelijk bureau sectie civiel
Advocaat-stagiaire / advocaat medewerker gezondheidsrecht, (medisch) aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
Lid Adviescommissie bezwaarschriften