Vooraf Coen Drion

Naar een betere grondwet en een grondwettelijk hof

Lees verder
NJB tijdschrift
Deze week in het NJB
Deze week in het NJB
  • Voorwoord
  • De democratische rechtsstaat in Nederland
  • Rutte en de rechtsstaat
  • Leren van enquêtes
  • Slingerbewegingen in de rechtsstaat
Laatste nieuws

7 december 2023

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers kan het niet meer alleen bolwerken en heeft dringend bijstand nodig. Het Rijk moet samen met gemeenten en provincies zo snel mogelijk adequate opvang realiseren.

7 december 2023

De Kinderrechtentoets moet de impact van wetgeving, beleid en uitvoering op de belangen van kinderen in beeld brengen, allereerst op gebieden zoals wonen, inkomen en gezondheid.

6 december 2023

Aanleiding voor de motie zijn aanhoudende signalen vanuit de praktijk dat de wet na invoering op 1 januari 2024 nog niet goed uitvoerbaar is.

5 december 2023

De rechtbank oordeelt onder meer dat de visie en missie van de vereniging van kleinschalige vissers te ver afstaan van het verzoek tot handhaving van de Nederlandse visserijregelgeving.

5 december 2023

De nieuw voorgestelde Prüm II-verordening breidt de gegevenscategorieën waarvoor geautomatiseerde uitwisseling mogelijk is tussen rechtshandhavingsautoriteiten in de EU uit.

4 december 2023

De zaken gaan over toestemming verstrekken medische gegevens en inzagerecht in een medisch advies in relatie tot aansprakelijkheidsclaims.

Nieuwste blogs
De weerbare democratische rechtsstaat
De weerbare democratische rechtsstaat

7 december 2023 Redactie

Lees hier alle bijdragen in het NJB-themanummer over de weerbare democratische rechtsstaat.

Naar een betere grondwet en een grondwettelijk hof
Naar een betere grondwet en een grondwettelijk hof

5 december 2023 Coen Drion

Onze grondwet plaveit de weg voor een wetgever die het met de grondrechten en onze rechterlijke macht niet zo nauw neemt, in plaats van dat de grondwet daaraan in de weg staat.

De verkenningsfase in de kabinetsformatie. Regels versus ruimte
De verkenningsfase in de kabinetsformatie. Regels versus ruimte

29 november 2023 Gert Jan Geertjes, Florian van Hout

In dit artikel wordt de verkenningsfase in het formatieproces ontrafeld en worden suggesties gedaan om de rol van de verkenner duidelijker af te bakenen.

Aankomende evenementen
Constitutionele toetsing
CONSTITUTIONELE TOETSING

Ontwikkelingen en opinies

Lees meer
klimaatrecht
KLIMAATRECHT

Van Urgenda-arrest tot stikstofcrisis

Lees meer

Nieuw in Wetgeving