Vooraf Ton Hartlief

Post-covid-regeling zorgpersoneel. Goed nieuws?

Lees hier het Vooraf
NJB tijdschrift
Deze week in het NJB
Deze week in het NJB
  • De Wet op de politieke partijen
  • De Wet op de politieke partijen, de democratie en het partijverbod
  • Verbod ondemocratische politieke partijen is wenselijk en vooral noodzakelijk
  • Partijverbod? Geen verkiezingsdeelname!
Laatste nieuws

8 februari 2023

Volgens de Afdeling volgt uit de feiten ook niet dat de nareismaatregel noodzakelijk en geschikt is om de situatie in de asielopvang te verbeteren.

7 februari 2023

Volgens de Afdeling is de voorgestelde procedure onnodig complex en roept het indringende vragen op of deze wel uitvoerbaar is.

7 februari 2023

Onderzoekers concluderen dat het in het belang van donorkinderen is als gezinnen op elk gewenst moment toegang hebben tot informatie over de donor. Ouders kunnen zelf het beste kijken waar en wanneer het goed is om welke informatie te delen.

7 februari 2023

Ondertekenaars van het manifest roepen onder meer op de wachttijd van zes maanden te schrappen of in te korten en de beperking tot 24-weken werken af te schaffen.

7 februari 2023

Er is draagvlak voor de maatregelen om het aantal verdachten dat weigert mee te werken aan gedragskundig onderzoek terug te dringen. Maar de maatregelen en wetswijzigingen hebben weinig effect op het aantal weigeraars.

7 februari 2023

De controle zal betrekking hebben op het optreden van de Commissie in een steekproef van zes landen: Bulgarije, Griekenland, Hongarije, Italië, Polen en Roemenië.

Nieuwste blogs
Post-covid-regeling zorgpersoneel. Goed nieuws?
Post-covid-regeling zorgpersoneel. Goed nieuws?

7 februari 2023 Ton Hartlief

Aan het front van de beroepsziekten hebben we nog steeds te maken hebben met een niet functionerend aansprakelijkheidsrecht, met daarover heen gedrapeerd een langzaam groeiende lappendeken van tegemoetkomingsregelingen die nog steeds grote gaten vertoont

Naar een materieel rechtvaardiger bestuursrecht
Naar een materieel rechtvaardiger bestuursrecht

31 januari 2023 Tom Barkhuysen

Het bestuursrecht zou met deze voorstellen een stuk rechtvaardiger worden. Toch komt de vraag op of de wetgever niet nog een tandje bij zou kunnen zetten als het om materiële normstelling gaat

Icke krijgt nul op rekest op uiterst bedenkelijke gronden
Icke krijgt nul op rekest op uiterst bedenkelijke gronden

27 januari 2023 Cornelis J. Wisse

De Schengen-signalering ­wordt expliciet gebruikt om David Icke in het vrijelijk uiten van zijn ­politieke mening te belemmeren, alsof de menings- en betogingsvrijheid niet ook voor hem zouden gelden.

Aankomende evenementen
Revolutie & Democratie

woensdag 18 en 25 januari en 1, 8 en 15 februari 2023

International Law and Technology

Opening: dinsdag 31 januari 2023. Daarna elke drie weken op de maandag

Glaw-Net Seminar Series

woensdag 8 februari 2023

SepaRope lecture

maandag 13 februari 2023

De techniek achter cybercrime

maandag 13 februari, dinsdag 13 juni of dinsdag 3 oktober 2023

Constitutionele toetsing
CONSTITUTIONELE TOETSING

Ontwikkelingen en opinies

Dossier constitutionele toetsing
klimaatrecht
KLIMAATRECHT

Van Urgenda-arrest tot stikstofcrisis

Dossier klimaatrecht

Nieuw in Wetgeving

Vacatures

Plaatsvervangend leden College voor de Rechten van de Mens (belast met oordelende taak gelijke behandeling)
Supervisory Board Member with Legal Background