Zomerreces

Het NJB is met reces tot eind augustus. We wensen iedereen een fijne zomer!

NJB tijdschrift
Deze week in het NJB
Deze week in het NJB
  • De Grondwet als winterdijk
  • De lerende strafrechter
  • Strafrecht is geen reparatiemiddel voor cocaïnedealers
  • Mag een advocaat in toga demonstreren?
  • Waarde, werking en potentie van het EUGrondrechtenhandvest in de Nederlandse rechtsorde
Laatste nieuws

18 juli 2024

De Raad van State oordeelt dat de individuele situatie van een vreemdeling uitdrukkelijker moet worden betrokken bij de beoordeling van risico op willekeurig geweld.

17 juli 2024

Het verschil in beloning tussen vrouwelijke rechters en officieren van justitie in Nederland en hun mannelijke collega’s varieert van 3,5% tot bijna 10%.

16 juli 2024

Volgens het HvJ EU is het voornaamste doel van de richtlijn om collectief ontslag afhankelijk te stellen van voorafgaand overleg met de vertegenwoordigers van de werknemers.

15 juli 2024

RSJ adviseert gedetineerden vanuit Terroristen Afdeling door op individuele basis door te plaatsen na toets op veiligheidsrisico.

11 juli 2024

De Hoge Raad oordeelt dat er geen sprake is van een ‘aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid’ als er door de ambtenaar is uitgegaan van het juiste op dat moment geldende sanctiebedrag.

11 juli 2024

De rechtbank Amsterdam oordeelt dat de werkers die via Temper werken geen uitzendkrachten zijn. De vakbonden FNV en CNV vinden het oordeel onbegrijpelijk en gaan in hoger beroep.

Nieuwste blogs
De Grondwet als  winterdijk
De Grondwet als winterdijk

11 juli 2024 Maurice Adams

Maurice Adams bespreekt het gedachtegoed van Willem Witteveen als uitgangspunt voor een reflectie op de actuele rol en betekenis van de Grondwet in politiek en samenleving. Het thema ‘politiek taalgebruik’ loopt als een rode draad door zijn betoog.

Salduz in het bestuursrecht
Salduz in het bestuursrecht

10 juli 2024 Peter Wattel

In het bestuursrecht is niets geregeld over een eventueel recht op bijstand bij dreigende bestuurlijke beboeting. De vraag is of Salduz ook dan geldt.

Mag een advocaat in toga demonstreren?
Mag een advocaat in toga demonstreren?

10 juli 2024 Herman Loonstein

Een mening wordt al gauw verheven tot wat rechtvaardig zou zijn. De toga is daarvoor niet bedoeld en wordt geparasiteerd.

Aankomende evenementen
Weerbare rechtsstaat
WEERBARE RECHTSSTAAT

Ontwikkelingen en opinies

Lees meer
klimaatrecht
KLIMAATRECHT

Van Urgenda-arrest tot stikstofcrisis

Lees meer

Nieuw in Wetgeving