Vooraf Corien Prins

Artificiële Intelligentie en voorwaarden voor processtukken

Lees verder
NJB tijdschrift
Deze week in het NJB
Deze week in het NJB
  • Rechtsbescherming van ouders en kinderen schiet tekort bij spoedverzoeken aan de kinderrechter
  • Over collectieve afdoening van smartengeldvorderingen
  • Zoeken naar de Poolster
  • De Ozempic afslankhype
Laatste nieuws

16 mei 2024

Volgens de Commissie kunnen de systemen van zowel Facebook als Instagram, met inbegrip van hun algoritmen, gedragsverslavingen bij kinderen stimuleren en een konijnenhol-effect veroorzaken.

15 mei 2024

Het WODC pleit er op basis van de bevindingen uit het onderzoek voor om Mediation in strafzaken te (laten) onderzoeken als recht van slachtoffers en verdachten in het strafproces.

14 mei 2024

De voorzitter schrijft onder meer dat maatschappelijke problemen decennialang niet worden opgelost omdat oplossingen politiek zeer moeilijk haalbaar zijn, maar ook door de Nederlandse zuinigheid.

14 mei 2024

Volgens de vakbond moet de regelgeving van het sociaal domein terug naar Rijk omdat door decentralisatie te veel verschillen zijn tussen gemeenten.

13 mei 2024

Als digitale systemen niet uitgebreid en met verschillende groepen leerlingen getest worden, kunnen zij vooroordelen versterken door deze te systematiseren en te verspreiden.

8 mei 2024

De Afdeling oordeelt dat het redelijkerwijs is uitgesloten dat er een koude periode vanaf mei zich nog kan voordoen, zodat er hoe dan ook geen gas had mogen worden gewonnen vanaf 1 mei 2024.

Nieuwste blogs
Rechtsbescherming van ouders en kinderen schiet tekort bij spoedverzoeken aan de kinderrechter
Rechtsbescherming van ouders en kinderen schiet tekort bij spoedverzoeken aan de kinderrechter

16 mei 2024 Bart Tromp

In dit artikel wordt besproken hoe een aanvaardbaar evenwicht kan worden gevonden tussen de noodzaak om in urgente gevallen direct in te kunnen grijpen in de opvoedsituatie van een kind, en het recht van ouders en kinderen op bescherming tegen overheidsinmenging in het privé- en gezinsleven.

Artificiële Intelligentie en voorwaarden voor processtukken
Artificiële Intelligentie en voorwaarden voor processtukken

15 mei 2024 Corien Prins

Het al dan niet kenbaar maken van AI-inzet bij het opstellen van processtukken kan ook worden bediscussieerd in het licht van artikel 6 EVRM. Kapitaalkrachtige partijen zullen zich deze inzet kunnen veroorloven, anderen niet.

Uithongering en kernbepalingen inzake internationale misdrijven
Uithongering en kernbepalingen inzake internationale misdrijven

14 mei 2024 Redactie

In het onderzoek van Jolanda J. Andela wordt er gekeken naar de vraag of hongersnood, gedreven door gewapend conflict, zou kunnen worden gekwalificeerd als een oorlogsmisdrijf, misdrijf tegen de menselijkheid, of genocide.

Aankomende evenementen
Weerbare rechtsstaat
WEERBARE RECHTSSTAAT

Ontwikkelingen en opinies

Lees meer
klimaatrecht
KLIMAATRECHT

Van Urgenda-arrest tot stikstofcrisis

Lees meer

Nieuw in Wetgeving