Vooraf Ybo Buruma

Inlichtingendiensten van de politie

Lees verder
NJB tijdschrift
Deze week in het NJB
Deze week in het NJB
  • Procedeergedrag van de overheid in procedures bij de bestuursrechter
  • De ‘Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm’
  • Bescherming van persoonsgegevens
  • Reactie op ‘Stijlnabootsing met AI is onrechtmatig’
  • Naschrift
Laatste nieuws

20 februari 2024

De Commissie wil onder meer onderzoeken of het ontwerp van de site niet te verslavend is en persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

19 februari 2024

De Hoge Raad oordeelt dat de inspecteur ten onrechte een aanslag erfbelasting heeft opgelegd. Slechts in uitzonderlijke gevallen is sprake van fraus legis bij het aangaan van huwelijkse voorwaarden.

19 februari 2024

De Nationale Ombudsman start het onderzoek na klachten van burgers die vermoeden dat ze een Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER)-registratie op hun naam hebben staan.

15 februari 2024

Het Bureau eist als belangenbehartiger zowel materiële als immateriële schadevergoeding voor personen met implantaten die tot ernstige ziekte of gezondheidsklachten kunnen leiden.

14 februari 2024

De Commissie heeft zich in 2023 onder meer gebogen over de verschoonbare termijnoverschrijding, het verstrekken van gegevens in de bezwaarfase en de toetsing van buitenwettelijk begunstigend beleid.

13 februari 2024

Uit een onderzoek bij het Ministerie van VWS blijkt dat te veel werknemers te maken hebben met pesten, intimidatie, discriminatie en andere vormen van ongewenst gedrag.

Nieuwste blogs
Indonesische toestanden
Indonesische toestanden

15 februari 2024 Fokke Fernhout

Het geld dat via alle projecten in Indonesië is gestopt, heeft duidelijk weinig geholpen. Aan de rechtsstaat, de scheiding der machten en rechterlijke onpartijdigheid en onafhankelijkheid wordt op zijn best lippendienst bewezen, maar voor de rest is het sinds de tijd van Saïdjah en Adinda er niet veel beter op geworden.

Inlichtingendiensten van de politie
Inlichtingendiensten van de politie

14 februari 2024 Ybo Buruma

Misschien is het wettelijk onderscheid tussen de verschillende Inlichtingendiensten van de politie te zeer gedacht vanuit het systeem van de overheid en te weinig vanuit de praktijk van de politiemensen en de leefwereld van de burgers.

Levenstestament alleen is niet voldoende
Levenstestament alleen is niet voldoende

13 februari 2024 Redactie

De belangrijkste conclusie van het proefschrift van Rieneke Stelma-Roorda is dat er meer aandacht moet komen voor het doorlopende en dynamische karakter van het levenstestament. Het levenstestament is een statisch document dat de wensen en voorkeuren van volwassenen op een bepaald moment weergeeft.

Aankomende evenementen
Constitutionele toetsing
CONSTITUTIONELE TOETSING

Ontwikkelingen en opinies

Lees meer
klimaatrecht
KLIMAATRECHT

Van Urgenda-arrest tot stikstofcrisis

Lees meer

Nieuw in Wetgeving