Vooraf Peter Wattel

Het jaar van de Unicorn en voorheen de acceptgiro

Lees het Vooraf
NJB tijdschrift
Deze week in het NJB
Deze week in het NJB
  • Naast woorden meer daden
  • Wat als de Founding Fathers naar de Mensen van het Lange Huis hadden geluisterd?
  • De inzet van Duitse waterwerpers in Den Haag
Laatste nieuws

31 mei 2023

De uitleg geldt zowel voor zaken waarin de overtreder een natuurlijk persoon is als voor zaken waarin de overtreder een rechtspersoon is.

31 mei 2023

De Wet toekomst pensioenen is met een meerderheid van 46 stemmen voor en 27 stemmen tegen aangenomen.

30 mei 2023

De toolkit moet ervoor te zorgen dat bewijsmateriaal van internationale misdaden effectief wordt verzameld en bewaard, en dat het vervolgens gebruikt kan worden in de rechtbank.

30 mei 2023

Onderzoek heeft meermaals aangetoond dat het idee dat meer dan 24 weken werken per jaar leidt tot het opbouwen van WW-rechten, waaraan asielzoekers verblijfsrechten zouden kunnen ontlenen, onjuist is.

30 mei 2023

De tijdelijke terugkeer van een asielzoeker naar zijn land van herkomst na de afwijzing van een asielverzoek heeft geen invloed op de kwalificatie van een nieuw asielverzoek als een volgend asielverzoek in de zin van de EU-Procedurerichtlijn.

30 mei 2023

In beginsel is de RSJ positief. De minister moet bij minderjarige vreemdelingen wel rekening houden met het belang van het kind en in ieder geval waarborgen dat adequate opvang beschikbaar is in het land van herkomst.

Nieuwste blogs
Het jaar van de Unicorn en voorheen de acceptgiro
Het jaar van de Unicorn en voorheen de acceptgiro

31 mei 2023 Peter Wattel

Over het toetreden van Nederland tot de selecte club van publieke unicorns met een economie groter dan € 1 biljoen en wetenswaardigheden op microniveau uit de jaarrapportage van de Belastingdienst.

De inzet van Duitse waterwerpers in Den Haag
De inzet van Duitse waterwerpers in Den Haag

17 mei 2023 Wouter Jong

Los van de vraag of de inzet van een waterwerper bij een vreedzame betoging proportioneel is, zijn er diverse kanttekeningen te plaatsen bij de inzet van een Duitse waterwerper met Duits personeel op Nederlands grondgebied.

De prijs van duurzaamheidsrapportages
De prijs van duurzaamheidsrapportages

16 mei 2023 Ybo Buruma

De Corporate Sustainability Reporting Directive heeft een tomeloze ambitie en gaat ook een enorme impact krijgen.

Rechtspraak en privacy
Rechtspraak en privacy

9 mei 2023 Coen Drion

Wie weet er aan het einde van het lezen van een uitspraak nog wie ook alweer [betrokkene 3] of [verweerder 2] was?

Aankomende evenementen
Constitutionele toetsing
CONSTITUTIONELE TOETSING

Ontwikkelingen en opinies

Dossier constitutionele toetsing
klimaatrecht
KLIMAATRECHT

Van Urgenda-arrest tot stikstofcrisis

Dossier klimaatrecht

Nieuw in Wetgeving

Vacatures

Vacature(s) advocaat-medewerker en advocaat-stagiair(e) voor de afdeling herstructurering en insolventie