Peter Wattel

DEBRA of ZEBRA?

LEES HET VOORAF
NJB tijdschrift
Deze week in het NJB
Deze week in het NJB
  • De Europese detachering van derdelanders
  • De koopvaardij in de vaart der volkeren
  • Rechtspraak en politiek
  • Gaat de Hoge Raad klare wijn schenken over ontoerekenbaarheid?
  • Het drama van Poetins agressie
Laatste nieuws

19 mei 2022

Goede, tijdige en begrijpelijke rechtspraak, toegankelijk voor burgers en bestuursorganen ook in 2021 centraal. Wegwerken van werkvoorraden en verkorten van doorlooptijden blijven belangrijke thema's.

19 mei 2022

Wetsvoorstel leidt tot een complex, ingewikkeld en voor gedupeerden lastig te doorgronden geheel van regelingen en brengt enorme uitvoeringslast mee.

19 mei 2022

Afdeling advisering wijst op het belang van sturing door de wetgever, uitvoerbaarheid van de voorstellen in de praktijk en goed oog houden voor de positie van de verdachte.

19 mei 2022

Of tegenwerpen aan een kind van handelen van een ouder dat onder bepaalde contra-indicaties in de context van de regeling valt, evenredig is, mag rechter indringend toetsen.

19 mei 2022

Toetsingsverbod ex artikel 120 Grondwet geldt niet als de wetgever bij zijn afweging bepaalde omstandigheden niet onder ogen heeft gezien.

19 mei 2022

6 van 9 onderzochte algoritmes gebruikt door de overheid voldoen niet aan basisvereisten met risico's op o.a. vooringenomenheid of ongeautoriseerde toegang.

Nieuwste blogs
Rechtspraak en politiek
Rechtspraak en politiek

18 mei 2022 Floris Bakels

Ook op politiek gevoelige terreinen moet de rechter rechtsbescherming blijven bieden, maar hij moet daarbij niet verder springen dan zijn polsstok lang is

Het drama van Poetins agressie
Het drama van Poetins agressie

17 mei 2022 M. Wladimiroff

De verklaring van de Russische juristen is een hoopvol teken dat niet iedereen in Rusland achter het optreden van het Poetin-regiem in Oekraïne staat.

DEBRA of ZEBRA?
DEBRA of ZEBRA?

17 mei 2022 Peter Wattel

Terwijl de hele wereld tot nu toe vrij vergeefs probeert het mondiale mobiele kapitaal zijn fair share aan belasting te laten betalen, begeeft de Commissie zich in bedrijfsfinancieringsdogmatiek.

Aankomende evenementen
Nederland drugsland

dinsdag 29 maart, 19 april en 24 mei 2022

deLex seminars

donderdag 7 april, woensdag 18 mei en woensdag 1 juni 20220

OO&R-lezingen over duurzaamheid

dinsdag 19 en 26 april, 10, 17 en 24 mei 2022

Belast Koloniaal Verleden

tot en met zondag 30 oktober 2022

Toeslagenaffaire
Toeslagenaffaire

Hier vindt u de NJB-artikelen over de toeslagenaffaire bij elkaar.

Dossier toeslagenaffaire
COVID-19
COVID-19

Hier vindt u alle corona-gerelateerde artikelen en nieuwsberichten bij elkaar.

COVID-19 dossier

Nieuw in Wetgeving

Vacatures

Bestuursrecht: advocaat(-stagiaire)
Advocaat-stagiair(e) Insolventierecht & Herstructurering
Advocaat-medewerker