De Eerste Kamer heeft op 29 november 2022 het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Bromet (GroenLinks) en De Groot (D66) over het schrappen van geborgde zetels voor bedrijven in waterschapsbesturen aangenomen.

Met dit voorstel wordt het aantal geborgde zetels teruggebracht van zeven tot negen naar vier per waterschap; twee voor boeren en twee voor natuur. In de oorspronkelijke initiatiefwet werd voorgesteld alle geborgde zetels te schrappen. Na amendering door de Tweede Kamer is alleen het schrappen van de zetels voor bedrijven overgebleven.

Bron: www.eerstekamer.nl

Laatste nieuws