Nederlands Juristenblad 21
30 mei 2018
2018/5
Civiel effect. Terug naar Thorbecke
Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2018 van Margeet Ahsmann, ‘Civiel effect: nut en noodzaak. Met enkele rechtsvergelijkende beschouwingen over de initiële en postinitiële opleiding’, Handelingen NJV, 148e jaargang/2018, Wolters Kluwer 2018, p. 15-64.


Lees het hele artikel in Navigator.

Interdisciplinariteit in de initiële juridische opleiding
Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2018 van Hanny Elzinga, ‘Interdisciplinariteit in de initiële juridische opleiding’, Handelingen NJV, 148e jaargang/2018, Wolters Kluwer 2018, p. 65-92.


Lees het hele artikel in Navigator.

Op weg naar beter opgeleide overheidsjuristen?
Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2018 van Karel Kraan & Bert Niemeijer, ‘De opleiding tot overheidsjurist’, Handelingen NJV, 148e jaargang/2018, Wolters Kluwer 2018, p. 93-128.


Lees het hele artikel in Navigator.

De opleiding voor rechters
Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2018 van Margreet Ahsmann, ‘Het nieuwe Opleidingshuis voor rechters: een fundamentele verbetering?’, Handelingen NJV, 148e jaargang/2018, Wolters Kluwer 2018, p. 129-186.


Lees het hele artikel in Navigator.

Een T-shaped advocaat?
Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2018 van Jonathan Soeharno & Jaap Winter, ‘De deskundige advocaat. Een pleidooi voor de togatoets en volwaardige academische en professionele vorming’, Handelingen NJV, 148e jaargang/2018, Wolters Kluwer 2018, p. 187-2012.


Lees het hele artikel in Navigator.

Eerder verschenen
NJB 20 (2018)
24 mei 2018
NJB 19 (2018)
17 mei 2018
NJB 18 (2018)
2 mei 2018
NJB 17 (2018)
25 april 2018
NJB 16 (2018)
18 april 2018