Nederlands Juristenblad 20
24 mei 2018
2018/5
De omvang van cassatiestukken in civiele zaken
Het verschijnsel van steeds dikker wordende cassatiedossiers is te ernstig om er geen aandacht aan te besteden, omdat indien waar is dat individuele raadsheren niet meer het gehele dossier gelezen krijgen en zelfs niet meer voldoende aan grondige bestudering van de cassatiestukken toekomen, uiteindelijk het fundamentele recht van procespartijen om zich te laten horen én om gehoord te worden in gevaar komt. Auteur vergelijkt de omvang van de stukken uit 1980 en 2015 en onderscheidt tien oorzaken die aan de uitdijing van de dossiers debet kunnen zijn.


Lees het hele artikel in Navigator.

Integriteit in het openbaar bestuur
Juristen moeten hun hand niet overspelen
Recht en ethiek zijn verschillende systemen, beide met eigen methodiek en rechtvaardigingsgronden. Vanwege die alteriteit is niet te rechtvaardigen dat de een de ander wegdrukt. In vele zaken die onlosmakelijk samenhangen met de kwaliteit van het openbaar bestuur spelen normatieve vragen die niet juridisch verwoord kunnen worden. Het cultiveren van de ethische dimensie is daarom essentieel. Wetten kunnen pas functioneren in een context waarin een minimum aan moreel goede beginselen heerst.


Lees het hele artikel in Navigator.

De selectie voor rechters geanalyseerd
Waarom wijst de Rechtspraak uitstekende kandidaten af?
De selectieprocedure voor rechters vertoont gebreken. De kans is reëel dat de Rechtspraak daardoor uitstekende kandidaten afwijst of afschrikt.


Lees het hele artikel in Navigator.

Caribische strafvordering in de praktijk
Welke verschillen tussen de strafvordering in het Caribische deel van het Koninkrijk en de strafvordering in Nederland zijn belangrijk voor de praktijk en waarom? Het Caribische Wetboek van Strafvordering stamt uit 1997. In de meeste gevallen valt er nog prima mee te werken. Toch wordt het tijd dat na twintig jaren trouwe dienst een herziening wordt ingevoerd van dit kundig opgezette en elegant uitgevallen wetboek.


Lees het hele artikel in Navigator.

Eerder verschenen
NJB 19 (2018)
17 mei 2018
NJB 18 (2018)
2 mei 2018
NJB 17 (2018)
25 april 2018
NJB 16 (2018)
18 april 2018
NJB 15 (2018)
11 april 2018