Taru Spronken is advocaat-generaal bij de Hoge Raad en daarnaast parttime hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Maastricht en redacteur van het NJB. 

 

Artikelen van Taru Spronken

Blog
Leven in tijden van corona
Het lijkt erop dat er nog onvoldoende tijd is geweest om dit allemaal af te stemmen en te doordenken. Maar de tijd dringt om knopen door te hakken.
16 maart 2020 Vooraf Taru Spronken
Blog
Als alleen de meeste stemmen ertoe doen
Nadat de horde in het Huis van Afgevaardigden eenmaal was genomen, werd al snel duidelijk wat het betekent als een procedure alleen maar voor de vorm gevoerd wordt.
4 februari 2020 Vooraf Taru Spronken
Blog
56 kinderen in IS-kampen
Vooraf Taru Spronken: Hoe moet je marginaal toetsen als het leven van heel jonge kinderen, die niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het handelen van hun ouders, op het spel staat?
9 december 2019 Vooraf Taru Spronken
Blog
Over motiveren
De introductie van minderheidsopvattingen kan de rechtsontwikkeling in de rechtspraak van de Hoge Raad verrijken en diepgang toevoegen.
7 oktober 2019 Vooraf Taru Spronken
Blog
Officier van justitie: geen judicial authority
Het is hoog tijd voor een meer fundamentele discussie over de relatie tussen de minister van Justitie & Veiligheid en het OM
8 juli 2019 Vooraf Taru Spronken
TijdschriftNJB 22 (2019)
DE GRENZEN VOORBIJ: Bespreking van de preadviezen voor de Jaarvergadering 2019 van de Nederlandse Juristen-Vereniging
Redactie
Buiten de geografische grenzen
Ybo Buruma
Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2019 van Lianne Boer en Wouter Werner, ‘Concepties van territorialiteit in het internationaal recht’.


Lees het hele artikel in Navigator.

Het preadvies van K. Arts & M. Scheltema
Jaap Spier
Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2019 van Karin Arts en Martijn Scheltema, ‘Territorialiteit te boven Klimaatverandering en mensenrechten’.


Lees het hele artikel in Navigator.

Vluchten kan niet meer
Taru Spronken
Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2019 van Tineke Strik en Ashley Terlouw, ‘Territorialiteit en vluchtelingenrecht: verantwoordelijkheid nemen, afschuiven of delen?’.


Lees het hele artikel in Navigator.

5 juni 2019
Blog
Protocol 16 EVRM: Nog meer prejudiciële vragen
Het lijkt erop dat het EHRM serieus werk wil maken van de mogelijkheden die Protocol 16 EVRM biedt.
20 mei 2019 Vooraf Taru Spronken
Blog
Onafhankelijke rechtspraak
Het EHRM roept in herinnering dat de notie van scheiding van machten tussen de executieve en de rechtspraak en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in zijn jurisprudentie van de afgelopen tijd in belang is toegenomen. Deze uitspraak kan als een hart onder de riem worden beschouwd van de aanbevelingen van de Commissie Visitatie Gerechten.
25 maart 2019 Vooraf Taru Spronken
Blog
Clear the lobby!
Het ziet ernaar uit dat de discussie in the House of Commons over de Brexit nauwelijks ergens toe leidt, doordat de meeste parlementsleden teveel gericht zijn op het tevreden stellen van hun kiezers.
4 februari 2019 Vooraf Taru Spronken
Blog
If you pay peanuts, you get monkeys
Het lijkt een illusie om een duurzame oplossing van het probleem over de boeg van rechtsbijstand te realiseren en ook nog eens binnen de bestaande budgettaire kaders te kunnen bereiken
22 januari 2019 Vooraf Taru Spronken