Taru Spronken is advocaat-generaal bij de Hoge Raad en redacteur van het NJB. Voorheen was zij ook hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Maastricht. 

 

Artikelen van Taru Spronken

Blog
Verschoningsrecht en ‘repressieve’ druk
Er zit een fundamentele weeffout in het systeem, waardoor het bloed toch steeds weer kruipt waar het niet gaan kan.
31 mei 2022 Vooraf Taru Spronken
Blog
Het domino-effect van oorlog in Oekraïne
De oorlog in Oekraïne leidt wereldwijd tot een enorm logistiek probleem, energie-, voedselaanvoer- én koopkrachtproblemen, hetgeen weer kan leiden tot politieke instabiliteit en vluchtelingenstromen.
22 maart 2022 Vooraf Taru Spronken
Blog
Een taal die wij verstaan
Bij het recht op een eerlijk proces is de vertalings- en tolkenbijstand niet het eerste wat in ons opkomt. Toch is een van de meest elementaire voorwaarden dat alle deelnemers elkaar kunnen verstaan en begrijpen.
30 november 2021 Vooraf Taru Spronken
Blog
Het humane gezicht van de rechtspraak
Rechters hoeven niet te krampachtig te zijn om op de zitting empathie te tonen. Zolang dat maar met respect in de richting van alle partijen gebeurt, kan dat geen schijn van vooringenomenheid wekken.
28 september 2021 Vooraf Taru Spronken
Blog
Vrijheid van verdediging: een déjà vu
Duidelijkheid van het Hof van Discipline - in ieder geval impliciet: het keurslijf van het Besluit inrichting en orde politieverhoor is te strak om een actieve verdediging mogelijk te maken.
29 juni 2021 Vooraf Taru Spronken
Blog
Vertrouwen en vertrouwelijkheid
Dat onderling vertrouwen alleen kan worden hersteld door absolute transparantie, is een misverstand. Er moet ruimte worden geschept voor een open en vrije gedachtewisseling zonder gevaar te lopen dat dat achteraf tegen je wordt gebruikt.
12 april 2021 Vooraf Taru Spronken
Blog
Leemte in rechtshulp bestuursrecht
Het is te hopen dat de nieuwe Tweede Kamer en minister voor rechtsbescherming bereid zijn te investeren in de gefinancierde rechtsbijstand, en niet alleen op het moment dat het kalf al verdronken is, zoals bij de toeslagenaffaire.
16 maart 2021 Vooraf Taru Spronken
Blog
De zaak Keskin: het EHRM in dialoog met de Hoge Raad
Het EHRM acht – niet voor het eerst – het recht op een eerlijk proces geschonden wegens de onmogelijkheid voor de verdediging om belastende getuigen te ondervragen. De bal ligt nu bij Nederland.
16 februari 2021 Vooraf Taru Spronken
Blog
Nieuwe hoop voor levenslanggestraften
Civiele kamer van de Hoge Raad geeft nieuwe glans aan het ‘recht op hoop’ voor levenslanggestraften
15 december 2020 Vooraf Taru Spronken
Blog
De NJV, een Grand Old Lady van 150 jaar
Het waardevolle van de NJV is en blijft dat zij steeds vooruit zeilt op het tij van de juridische vraagstukken waarvoor wij ons gesteld zien.
29 september 2020 Vooraf Taru Spronken