Taru Spronken is advocaat-generaal bij de Hoge Raad en oud-redacteur van het NJB. Voorheen was zij ook hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Maastricht. 

 

Artikelen van Taru Spronken

Blog
Verdediging in zwaar weer (1)
De verenigbaarheid van het systeem van beperkingen met art. 6 EVRM zou een goed punt zijn voor een klacht bij of een prejudiciële vraag aan het EHRM.
13 juni 2023 Vooraf Taru Spronken
Blog
Een kleine kroniek van de Statenklacht Vlucht MH17 bij het EHRM
Het EHRM zal trachten de objectieve waarheid vast te stellen in de informatieoorlog die woedt tussen Rusland en de rest van de wereld over de ware aard van de Russische agressie in Oekraïne. Dat is van grote waarde voor de geschiedschrijving.
21 februari 2023 Vooraf Taru Spronken
Blog
De eerste prejudiciële vragen in straf­zaken gaan over EncroChat
Is dit soort internationale samenwerking de toekomst van de opsporing van de georganiseerde criminaliteit of worden daarmee de nationale rechtsbeschermende waarborgen buiten spel gezet?
3 januari 2023 Vooraf Taru Spronken
Blog
De advocatuur: drievoudig onder toezicht gesteld?
Als de toekomstige Landelijke toezichtautoriteit advocatuur goed en transparant functioneert en verantwoording aflegt, kunnen we allemaal zien wat er gebeurt. Een ‘blik van buiten’-orgaan als toezichthouder op de LTA is dan overbodig.
1 november 2022 Vooraf Taru Spronken
Blog
Pilot prejudiciële vragen in strafzaken: binnenkort van start
Het zal er in het strafrecht in ieder geval dynamischer aan toe gaan, tenminste als de feitenrechters de handschoen oppakken!
19 juli 2022 Vooraf Taru Spronken
Tijdschrift NJB 19 (2022)
Op de schommel tussen autonomie en repressie
Coen Drion
Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2022 van Anne Keirse & Vanessa Mak, ‘Op de schommel tussen autonomie en repressie: Een privaatrechtelijk perspectief op de repressieve samenleving’ (preadvies), in: T. Barkhuysen e.a., De repressieve samenleving. Vanuit civiel-, bestuurs- en strafrechtelijk perspectief, Handelingen NJV, 151e jaargang/2022, Deventer: Wolters Kluwer 2022, p. 9-93.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Repressief bestuursrecht
Rob Widdershoven
Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2022 van Tom Barkhuysen & Michiel van Emmerik ‘De repressieve samenleving en het bestuursrecht: worstelend op zoek naar een betere balans tussen wetteloosheid en rechteloosheid’, in: De repressieve samenleving vanuit civielrechtelijk, bestuursrechtelijk en strafrechtelijk perspectief, Handelingen NJV, 150e jaargang/2022, Wolters Kluwer 2022, p. 95-189.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Hedendaags strafrecht en de repressieve samenleving
Taru Spronken
Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2022 van Johannes Bijlsma, Stijn Franken en Petra van Kampen, ‘Altijd een komma, nooit een punt? Reclassering, toezicht en resocialisatie Handelingen’ (preadvies), in: T. Barkhuysen e.a., De repressieve samenleving. Vanuit civiel-, bestuurs- en strafrechtelijk perspectief, Handelingen NJV, 151e jaargang/2022, Deventer: Wolters Kluwer 2022, p. 193-274.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Het recht om de wet te overtreden?
Bart Custers
Door technologische ontwikkelingen wordt het steeds beter mogelijk om het gedrag van mensen te monitoren en bij te sturen. Rechtshandhaving door technologie kan veel effectiever en ingrijpender zijn dan door menselijke handhavers, zet de wetgever en rechter soms buiten spel en reduceert de ruimte voor burgerlijke ongehoorzaamheid. Dit zorgt voor minder mogelijkheden rechtsregels ter discussie te stellen, hetgeen de rechtsontwikkeling in de weg kan staan. In deze bijdrage worden parallellen getrokken met de evolutiebiologie om te illustreren dat het kunnen afwijken van de norm soms nodig is voor doorontwikkeling van het recht. Enige ruimte om de wet te mogen overtreden, bijvoorbeeld via burgerlijke ongehoorzaamheid of gedoogconstructies, zorgt voor voldoende variatie en draagt bij aan een goede rechtsontwikkeling.

[verder lezen in NAVIGATOR]

1 juni 2022
Blog
Verschoningsrecht en ‘repressieve’ druk
Er zit een fundamentele weeffout in het systeem, waardoor het bloed toch steeds weer kruipt waar het niet gaan kan.
31 mei 2022 Vooraf Taru Spronken
Blog
Het domino-effect van oorlog in Oekraïne
De oorlog in Oekraïne leidt wereldwijd tot een enorm logistiek probleem, energie-, voedselaanvoer- én koopkrachtproblemen, hetgeen weer kan leiden tot politieke instabiliteit en vluchtelingenstromen.
22 maart 2022 Vooraf Taru Spronken
Blog
Een taal die wij verstaan
Bij het recht op een eerlijk proces is de vertalings- en tolkenbijstand niet het eerste wat in ons opkomt. Toch is een van de meest elementaire voorwaarden dat alle deelnemers elkaar kunnen verstaan en begrijpen.
30 november 2021 Vooraf Taru Spronken
Blog
Het humane gezicht van de rechtspraak
Rechters hoeven niet te krampachtig te zijn om op de zitting empathie te tonen. Zolang dat maar met respect in de richting van alle partijen gebeurt, kan dat geen schijn van vooringenomenheid wekken.
28 september 2021 Vooraf Taru Spronken