Nederlands Juristenblad 19
1 juni 2022
2022/6
Op de schommel tussen autonomie en repressie
Een privaatrechtelijk perspectief op de repressieve samenleving (bespreking)
Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2022 van Anne Keirse & Vanessa Mak, ‘Op de schommel tussen autonomie en repressie: Een privaatrechtelijk perspectief op de repressieve samenleving’ (preadvies), in: T. Barkhuysen e.a., De repressieve samenleving. Vanuit civiel-, bestuurs- en strafrechtelijk perspectief, Handelingen NJV, 151e jaargang/2022, Deventer: Wolters Kluwer 2022, p. 9-93.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Repressief bestuursrecht
Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2022 van Tom Barkhuysen & Michiel van Emmerik ‘De repressieve samenleving en het bestuursrecht: worstelend op zoek naar een betere balans tussen wetteloosheid en rechteloosheid’, in: De repressieve samenleving vanuit civielrechtelijk, bestuursrechtelijk en strafrechtelijk perspectief, Handelingen NJV, 150e jaargang/2022, Wolters Kluwer 2022, p. 95-189.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Hedendaags strafrecht en de repressieve samenleving
Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2022 van Johannes Bijlsma, Stijn Franken en Petra van Kampen, ‘Altijd een komma, nooit een punt? Reclassering, toezicht en resocialisatie Handelingen’ (preadvies), in: T. Barkhuysen e.a., De repressieve samenleving. Vanuit civiel-, bestuurs- en strafrechtelijk perspectief, Handelingen NJV, 151e jaargang/2022, Deventer: Wolters Kluwer 2022, p. 193-274.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Het recht om de wet te overtreden?
Al te perfecte rechtshandhaving door technologie kan rechtsontwikkeling in de weg staan
Door technologische ontwikkelingen wordt het steeds beter mogelijk om het gedrag van mensen te monitoren en bij te sturen. Rechtshandhaving door technologie kan veel effectiever en ingrijpender zijn dan door menselijke handhavers, zet de wetgever en rechter soms buiten spel en reduceert de ruimte voor burgerlijke ongehoorzaamheid. Dit zorgt voor minder mogelijkheden rechtsregels ter discussie te stellen, hetgeen de rechtsontwikkeling in de weg kan staan. In deze bijdrage worden parallellen getrokken met de evolutiebiologie om te illustreren dat het kunnen afwijken van de norm soms nodig is voor doorontwikkeling van het recht. Enige ruimte om de wet te mogen overtreden, bijvoorbeeld via burgerlijke ongehoorzaamheid of gedoogconstructies, zorgt voor voldoende variatie en draagt bij aan een goede rechtsontwikkeling.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Eerder verschenen
NJB 18 (2022)
19 mei 2022
NJB 17 (2022)
11 mei 2022
NJB 16 (2022)
4 mei 2022
NJB 15 (2022)
28 april 2022
NJB 14 (2022)
20 april 2022