Coen E. Drion (1956) is redacteur van het NJB en sinds september 2015 advocaat-partner bij Jones Day te Amsterdam. Daarvoor was hij - vanaf september 2010 - raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden. Drion voltooide in 1988 zijn opleiding Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en was daarna werkzaam in de advocatuur. In 1992 richtte hij samen met collega’s het advocatenkantoor Kennedy van der Laan op, waar hij zich ontwikkelde tot specialist op het gebied van (internationaal) contracten- en aansprakelijkheidsrecht en ICT-recht. Ook heeft hijopgetreden als arbiter en mediator en vele artikelen en (bijdragen in) boeken gepubliceerd.

Artikelen van Coen Drion

Blog
Boontje komt om hun loontje (*)
Zo zijn we plotsklaps collectief wakker geschoten ten aanzien van een wetsbepaling die al vanaf 2014 geldt, maar die, voor zover ik kon zien, voorheen niet of nauwelijks tot toepassing in rechte heeft geleid.
20 september 2022 Vooraf Coen Drion
Blog
Generieke beperkingen aan processtukken
In de advocatuur zal niet feestelijk de vlag worden gehesen als reactie op de uitspraak van de Hoge Raad over de beperking van de lengte van processtukken.
7 juni 2022 Vooraf Coen Drion
Blog
Oorlog en (contracten)recht
Wat zullen de effecten van de oorlog op ons civiele recht – en dan vooral op ons contractenrecht – zijn?
29 maart 2022 Vooraf Coen Drion
Blog
Zorgplichten
De verplichting tot het scheppen van een veilige werkomgeving zonder seksueel grensoverschrijdend gedrag geldt niet alleen verticaal maar soms ook horizontaal, dus zowel voor de werkgever als andere werknemers.
1 februari 2022 Vooraf Coen Drion
Blog
Vreemd recht
De better law-benadering die de UK Supreme Court in een recente uitspraak lijkt te hanteren, levert echt vreemd recht op.
23 november 2021 Vooraf Coen Drion
Blog
De Dirty Hands Defense
De redelijkheid en billijkheid zouden een goede kapstok kunnen zijn om een dirty hands defense aan op te hangen.
5 oktober 2021 Vooraf Coen Drion
Blog
Contractsvrijheid tussen ondernemers op de tocht?
Aan een paar buitengrenzen van het luilekkerlandje van ons contractenrecht wordt de laatste tijd wat getornd. Komt er niet te veel op de tocht te staan?
7 juli 2021 Vooraf Coen Drion
Blog
Efforts Obligations
De vaccin- en de klimaatzaak laten met hun extreem grote belangen zien hoeveel behoefte wij hebben aan meer duidelijkheid over zoiets – ogenschijnlijk – simpels als de efforts obligation in de diverse varianten.
1 juni 2021 Vooraf Coen Drion
Blog
Barmhartigheid en recht
Barmhartigheid is op zichzelf geen harde materiële rechtsnorm in het maatschappelijk verkeer, net zo min als fatsoen dat is. Maar dat betekent niet dat barmhartigheid niet van belang is bij de invulling van echte rechtsnormen.
23 maart 2021 Vooraf Coen Drion
Blog
Legal Opinions
Legal opinions verdienen bredere aandacht. Op dit moment ontspint zich daarin bijvoorbeeld een belangrijke discussie over de erkenning en tenuitvoerlegging van uitspraken van Britse rechters.
2 februari 2021 Vooraf Coen Drion