Coen E. Drion (1956) is redacteur van het NJB en sinds september 2015 advocaat-partner bij Jones Day te Amsterdam. Daarvoor was hij - vanaf september 2010 - raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden. Drion voltooide in 1988 zijn opleiding Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en was daarna werkzaam in de advocatuur. In 1992 richtte hij samen met collega’s het advocatenkantoor Kennedy van der Laan op, waar hij zich ontwikkelde tot specialist op het gebied van (internationaal) contracten- en aansprakelijkheidsrecht en ICT-recht. Ook heeft hij opgetreden als arbiter en mediator en vele artikelen en (bijdragen in) boeken gepubliceerd.

Artikelen van Coen Drion

Blog
Het rommelt in de rechtsstaat
De democratische rechtsstaat ís niet alleen de trias, is geen driewieler, maar is een vierwielig voertuig met het publiek als essentieel vierde wiel.
10 april 2024 Vooraf Coen Drion
Blog
Wanneer is een rechtsinbreuk onrechtmatig?
Let’s face it, het cassatiemiddel vindt de tekst van art. 6:162 lid 2 BW aan zijn zijde, want daarin worden de rechtsinbreuk en de strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid als twee aparte onrechtmatige daden aangewezen. En tot nu toe heeft de Hoge Raad nooit klare wijn geschonken of hij het met de heersende leer eens is of niet.
7 februari 2024 Vooraf Coen Drion
Blog
Naar een betere grondwet en een grondwettelijk hof
Onze grondwet plaveit de weg voor een wetgever die het met de grondrechten en onze rechterlijke macht niet zo nauw neemt, in plaats van dat de grondwet daaraan in de weg staat.
5 december 2023 Vooraf Coen Drion
Blog
Pactum de contrahendo bij het HvJ EU
Het HvJ EU heeft ons een goede ‘dienst’ bewezen door weg te blijven van de vraag over waartoe de te sluiten overeenkomst nu wel of niet zou strekken.
4 oktober 2023 Vooraf Coen Drion
Blog
Haviltexhaters
Over Haviltexhaters en -adepten en het arrest waar beiden naar uitkijken.
4 juli 2023 Vooraf Coen Drion
Blog
Rechtspraak en privacy
Wie weet er aan het einde van het lezen van een uitspraak nog wie ook alweer [betrokkene 3] of [verweerder 2] was?
9 mei 2023 Vooraf Coen Drion
Blog
De eeuwigdurende overeenkomst
Zou het met de intrinsieke sterfelijkheid van de mens samenhangen dat vraagtekens kunnen rijzen omtrent de rechtsgeldigheid van een eeuwigdurende afspraak? Of vloeit zo’n twijfel voort uit de wetenschap dat alles nu eenmaal steeds verandert?
21 maart 2023 Vooraf Coen Drion
Blog
Belofte maakt schuld?
Sommige zaken over problematische familie- of echtelijke verhoudingen dreigen door een sterke nadruk op de feiten al snel in de dogmatische vergetelheid te geraken, wat jammer is want het zijn vaak hele mooie zaken.
10 januari 2023 Vooraf Coen Drion
Blog
De omstandigheden van het geval
We hebben ons flexibele uitlegrecht weer terug, ook voor commerciële contracten, en dat is niet verkeerd.
8 november 2022 Vooraf Coen Drion
Blog
Boontje komt om hun loontje (*)
Zo zijn we plotsklaps collectief wakker geschoten ten aanzien van een wetsbepaling die al vanaf 2014 geldt, maar die, voor zover ik kon zien, voorheen niet of nauwelijks tot toepassing in rechte heeft geleid.
20 september 2022 Vooraf Coen Drion