Coen E. Drion (1956) is redacteur van het NJB en sinds september 2015 advocaat-partner bij Jones Day te Amsterdam. Daarvoor was hij - vanaf september 2010 - raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden. Drion voltooide in 1988 zijn opleiding Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en was daarna werkzaam in de advocatuur. In 1992 richtte hij samen met collega’s het advocatenkantoor Kennedy van der Laan op, waar hij zich ontwikkelde tot specialist op het gebied van (internationaal) contracten- en aansprakelijkheidsrecht en ICT-recht. Ook heeft hij opgetreden als arbiter en mediator en vele artikelen en (bijdragen in) boeken gepubliceerd.

Artikelen van Coen Drion

Blog
Haviltexhaters
Over Haviltexhaters en -adepten en het arrest waar beiden naar uitkijken.
4 juli 2023 Vooraf Coen Drion
Blog
Rechtspraak en privacy
Wie weet er aan het einde van het lezen van een uitspraak nog wie ook alweer [betrokkene 3] of [verweerder 2] was?
9 mei 2023 Vooraf Coen Drion
Blog
De eeuwigdurende overeenkomst
Zou het met de intrinsieke sterfelijkheid van de mens samenhangen dat vraagtekens kunnen rijzen omtrent de rechtsgeldigheid van een eeuwigdurende afspraak? Of vloeit zo’n twijfel voort uit de wetenschap dat alles nu eenmaal steeds verandert?
21 maart 2023 Vooraf Coen Drion
Blog
Belofte maakt schuld?
Sommige zaken over problematische familie- of echtelijke verhoudingen dreigen door een sterke nadruk op de feiten al snel in de dogmatische vergetelheid te geraken, wat jammer is want het zijn vaak hele mooie zaken.
10 januari 2023 Vooraf Coen Drion
Blog
De omstandigheden van het geval
We hebben ons flexibele uitlegrecht weer terug, ook voor commerciële contracten, en dat is niet verkeerd.
8 november 2022 Vooraf Coen Drion
Blog
Boontje komt om hun loontje (*)
Zo zijn we plotsklaps collectief wakker geschoten ten aanzien van een wetsbepaling die al vanaf 2014 geldt, maar die, voor zover ik kon zien, voorheen niet of nauwelijks tot toepassing in rechte heeft geleid.
20 september 2022 Vooraf Coen Drion
Blog
Generieke beperkingen aan processtukken
In de advocatuur zal niet feestelijk de vlag worden gehesen als reactie op de uitspraak van de Hoge Raad over de beperking van de lengte van processtukken.
7 juni 2022 Vooraf Coen Drion
Blog
Oorlog en (contracten)recht
Wat zullen de effecten van de oorlog op ons civiele recht – en dan vooral op ons contractenrecht – zijn?
29 maart 2022 Vooraf Coen Drion
Blog
Zorgplichten
De verplichting tot het scheppen van een veilige werkomgeving zonder seksueel grensoverschrijdend gedrag geldt niet alleen verticaal maar soms ook horizontaal, dus zowel voor de werkgever als andere werknemers.
1 februari 2022 Vooraf Coen Drion
Blog
Vreemd recht
De better law-benadering die de UK Supreme Court in een recente uitspraak lijkt te hanteren, levert echt vreemd recht op.
23 november 2021 Vooraf Coen Drion