Ton Hartlief (1966) advocaat-generaal bij de Hoge Raad en hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit Maastricht (sinds 2001). Voordien is hij onder meer als hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden verbonden geweest. In 1994 promoveerde hij op een proefschrift over ontbinding wegens wanprestatie. Zijn belangstelling gaat uit naar het terrein van het vermogensrecht in het algemeen en dan het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht in het bijzonder. Hij is onder meer hoofdredacteur van het tijdschrift Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade en lid van de redactie van het Nederlands Juristenblad.

Artikelen van Ton Hartlief

Blog
Banken onder druk van geschreven en ongeschreven recht
Niet uitgesloten is dat in een tijd waarin banken met wettelijke plichten op het vlak van mensenrechten, duurzaamheid en milieu worden opgezadeld, ook het ongeschreven recht nog een steentje gaat bijdragen.
14 november 2023 Vooraf Ton Hartlief
Blog
Nieuwe politiek
Naast bestaande vergoedingssystemen als het aansprakelijkheidsrecht plus nadeelcompensatieregelingen, de private verzekeringen en de sociale zekerheid, is er een woud aan structurele en incidentele regelingen gekomen waarin de overheid zogenoemde onverplichte tegemoetkomingen uitdeelt.
12 september 2023 Vooraf Ton Hartlief
Blog
Blanco regeringscheques voor strafrechters
Een onbeperkte overheidsgarantie van betaling van de schadevergoeding bij bepaalde delicten wanneer de dader daartoe niet in staat is, laat zich niet rechtvaardigen ten opzichte van andere slachtoffers van (andere) strafbare feiten en evenmin ten opzichte van door ander onheil getroffenen.
27 juni 2023 Vooraf Ton Hartlief
Blog
Van telex en kaartenbak naar ChatGPT en Deliveroo
De Deliveroo-uitspraak is een mooi voorbeeld van waar we 30 jaar na invoering van het Nieuwe BW staan met de civiele rechtspraak en hoe het waarschijnlijk ook in de toekomst zal gaan.
4 april 2023 Vooraf Ton Hartlief
Blog
Post-covid-regeling zorgpersoneel. Goed nieuws?
Aan het front van de beroepsziekten hebben we nog steeds te maken hebben met een niet functionerend aansprakelijkheidsrecht, met daarover heen gedrapeerd een langzaam groeiende lappendeken van tegemoetkomingsregelingen die nog steeds grote gaten vertoont.
7 februari 2023 Vooraf Ton Hartlief
Blog
De spankracht van de burgerlijke rechter
Zouden we de burgerlijke rechter niet ook materieelrechtelijk ondersteunen door hem expliciet toe te staan om bij massaschadeclaims af te wijken van het reguliere ‘individuele’ schadevergoedingsrecht en zo plaats bieden aan confectie in plaats van maatwerk?
5 december 2022 Vooraf Ton Hartlief
Blog
Een rechtvaardige prijs
Niet valt uit te sluiten dat rechters in de gereedschapskist van het contractenrecht een instrument vinden dat voorkomt dat voor essentiële goederen en diensten meer wordt betaald dan een rechtvaardige prijs.
4 oktober 2022 Vooraf Ton Hartlief
Blog
Aansprakelijkheid voor shockschade 2.0
Vorige week heeft de strafkamer van de Hoge Raad, met drie civilisten in de zetel, het door ‘Kindertaxi’ en ‘Vilt’ gedomineerde ‘schrikschaderecht’ opgeschud.
5 juli 2022 Vooraf Ton Hartlief
Blog
Kwaad en goed in het procesrecht
De rechter als poortwachter die kwaad tegenhoudt door middel van procesrecht of juist als gids die goed doet en justitiabelen door het lastige procesrecht leidt en zo bijdraagt aan verwezenlijking van het materiële recht?
10 mei 2022 Vooraf Ton Hartlief
Blog
Oorlog in het NJB
We schrijven voorjaar 2022. Carnavalsvierders en demonstranten met blauwgele vlaggen en schmink schuifelen wat beteuterd langs elkaar.
8 maart 2022 Vooraf Ton Hartlief