Ton Hartlief (1966) advocaat-generaal bij de Hoge Raad en hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit Maastricht (sinds 2001). Voordien is hij onder meer als hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden verbonden geweest. In 1994 promoveerde hij op een proefschrift over ontbinding wegens wanprestatie. Zijn belangstelling gaat uit naar het terrein van het vermogensrecht in het algemeen en dan het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht in het bijzonder. Hij is onder meer hoofdredacteur van het tijdschrift Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade en lid van de redactie van het Nederlands Juristenblad.

Artikelen van Ton Hartlief

Blog
Aansprakelijkheid voor shockschade 2.0
Vorige week heeft de strafkamer van de Hoge Raad, met drie civilisten in de zetel, het door ‘Kindertaxi’ en ‘Vilt’ gedomineerde ‘schrikschaderecht’ opgeschud.
5 juli 2022 Vooraf Ton Hartlief
Blog
Kwaad en goed in het procesrecht
De rechter als poortwachter die kwaad tegenhoudt door middel van procesrecht of juist als gids die goed doet en justitiabelen door het lastige procesrecht leidt en zo bijdraagt aan verwezenlijking van het materiële recht?
10 mei 2022 Vooraf Ton Hartlief
Blog
Oorlog in het NJB
We schrijven voorjaar 2022. Carnavalsvierders en demonstranten met blauwgele vlaggen en schmink schuifelen wat beteuterd langs elkaar.
8 maart 2022 Vooraf Ton Hartlief
Blog
De boer en de consument als helden in nieuw privaatrecht
‘Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst’ geeft zicht op twee helden, de boer en de consument, in een nieuw privaatrecht dat niet noodzakelijk in het BW is terug te vinden.
11 januari 2022 Vooraf Ton Hartlief
Blog
(Smarten)geld zetten op de AVG?
Recht op smartengeld bij inbreuk AVG? Vanuit een moderner compensatieperspectief, maar ook vanuit een oogpunt van ‘handhavingsdruk’ valt hier wel degelijk wat voor te zeggen.
9 november 2021 Vooraf Ton Hartlief
Blog
Nederland is nog geen België
Klimaatverandering vraagt om adaptatie, ook van de juridische ‘omgeving’. De betekenis van een overheidsschadefonds als de WTS zou moeten worden teruggedrongen door écht werk te maken van verzekeringsoplossingen.
14 september 2021 Vooraf Ton Hartlief
Blog
Kennen wij het ongeschreven recht?
De wijze woorden van Nieuwenhuis zijn niet alleen een geruststelling voor ons als deelnemers aan het rechtsverkeer – wij kennen het ongeschreven recht – maar ook een opdracht aan de rechter die het ongeschreven recht uitschrijft.
16 juni 2021 Vooraf Ton Hartlief
Blog
Het verhaal van slachtoffers van ­strafbare feiten
De strafrechter zou, door het benutten van de mogelijkheden tot normering van schadevergoeding die het civiele recht biedt, in staat gesteld moeten worden om recht te doen in gevallen waarin dat kan.
28 april 2021 Vooraf Ton Hartlief
Blog
Arbeidsovereenkomst! Of toch niet?
De kluseconomie had een slechte week. In de rechtspraak wordt getornd aan het verdienmodel van platformbedrijven die inzetten op arbeidskrachten die intekenen op klussen die een algoritme aan hen toebedeelt.
2 maart 2021 Vooraf Ton Hartlief
Blog
Keerpunt
Het inzicht dat we niet gewoon de draad weer kunnen oppakken en dat stevige verandering onontkoombaar is, is door de crisis verscherpt
12 januari 2021 Vooraf Ton Hartlief