Ton Hartlief (1966) advocaat-generaal bij de Hoge Raad en hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit Maastricht (sinds 2001). Voordien is hij onder meer als hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden verbonden geweest. In 1994 promoveerde hij op een proefschrift over ontbinding wegens wanprestatie. Zijn belangstelling gaat uit naar het terrein van het vermogensrecht in het algemeen en dan het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht in het bijzonder. Hij is onder meer hoofdredacteur van het tijdschrift Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade en lid van de redactie van het Nederlands Juristenblad.

Artikelen van Ton Hartlief

Blog
Aansprakelijkheidsrecht in de polder
Het zijn twee hoofdpijndossiers: de afwikkeling van Groningse aardbevingsschade en de afhandeling van beroepsziektenclaims. Op beide fronten is nu sprake van beweging, maar dan wel ‘op zijn Hollands’.
3 maart 2020 Vooraf Ton Hartlief
Blog
De zaken die ertoe doen
In deze tijd van informatiebubbels zijn de reacties op het Urgenda-arrest voorspelbaar: goed lezen en echt luisteren is er niet bij, overtuigd raken door een ander dus evenmin.
7 januari 2020 Vooraf Ton Hartlief
Blog
Koop als gids voor het contractenrecht?
Het contractenrecht zou veel meer (digitaal) dienstverleningscontractenrecht moeten worden.
18 november 2019 Vooraf Ton Hartlief
Blog
Grenzen aan de groei
Waar het in 1995 ging om aanpassing van het privaatrecht aan schaalvergroting en massalisering, gaat het inmiddels ook om grootschalige verandering door het privaatrecht.
23 september 2019 Vooraf Ton Hartlief
Blog
Het Huis van de toekomst
Voor het Huis van de toekomst moet het goederenrecht in de steigers.
24 juni 2019 Vooraf Ton Hartlief
Blog
Zzp’ers tussen vrijheid en bescherming
Rechtvaardigt het neutraliseren van de sociale tijdbom een groter offer van de vrijheid?
6 mei 2019 Vooraf Ton Hartlief
Blog
Personenschade in vraag en antwoord
Het personenschaderecht is anno 2019 bepaald geen homogeen geheel. Het oogt meer als een lappendeken: een bont patroon van bijzondere regels, voorzieningen en noodverbanden tegen de achtergrond van het algemene aansprakelijkheidsrecht.
11 maart 2019 Vooraf Ton Hartlief
Blog
Uit de ban van hier en nu
Kunnen we in het actuele aansprakelijkheidsrecht ook afrekenen met het verleden?
3 december 2018 Vooraf Ton Hartlief
Blog
Waar zit Koolmees op te broeden?
Invoering van de i-grond lijkt een beperkte ingreep en oogt misschien tamelijk onschuldig, hij heeft alles in zich om de systematiek van het nog jonge ontslagrecht wreed te verstoren.
19 november 2018 Vooraf Ton Hartlief
Blog
Koopkracht
Met inwerkingtreding van de Wet Affectieschade wordt ons Burgerlijk Wetboek verrijkt met een recht op smartengeld voor naasten en nabestaanden in geval van ernstig blijvend letsel of overlijden van een dierbare. Deze regeling heeft een prijs, maar biedt wel degelijk waar voor ons geld.
25 september 2018 Vooraf Ton Hartlief