De rechtbank Noord-Nederland begint een proef met de Spreekuurrechter. Idee achter de proef is de rechtspraak laagdrempeliger te maken. Voor een paar tientjes kijkt de rechter naar de voorgelegde zaak. Het project komt uit de koker van de Drentse rechter Ton Lennaerts. In het NJB van 25 maart 2016 (NJB 2016/596) lanceerde Lennaerts zijn plannen.

Een goed gesprek en desnoods een vonnis

Partijen leggen de rechter zelf uit wat er aan de hand is en wat er naar hun mening zou moeten gebeuren. Partijen kunnen genoeg hebben aan een advies van de rechter of er kan een compromis worden gesloten. Maar als het nodig is, dan kan de rechter een vonnis uitspreken. Partijen hoeven geen kennis van wet en regels te hebben, de rechter zorgt ervoor dat die goed worden toegepast. De rechter luistert naar alles wat wordt gezegd en vraagt door als er onduidelijkheid is. Het gaat er om dat de waarheid op tafel komt en dat het proces eerlijk verloopt. Meestal zal de rechter spreekuur houden in een gerechtsgebouw, maar dat hoeft niet, bijvoorbeeld als er een meningsverschil is tussen buren, dan kan de rechter naar deze buren toegaan. Dat wordt van tevoren besproken, de rechter komt niet automatisch op verzoek langs.
 

Eigen keuzes

Men kan niet gedwongen worden om bij de Spreekuurrechter te verschijnen. Pas als beide partijen dat willen, is het mogelijk om naar het spreekuur te gaan. Begeleiders mogen meekomen, maar moeten zich houden aan de regels van de rechtbank. Als iemand niet naar de rechter wilt gaan, maar de tegenpartij wil dat wel, dan kan de tegenpartij een advocaat of deurwaarder inschakelen voor een gewone procedure, bijvoorbeeld bij de kantonrechter.
 

Voorwaarden

De Spreekuurrechter is op dit moment een proef en daarom zijn er voorwaarden om van deze snelle en goedkope procedure gebruik te mogen maken.

  1. Men moet een verwijzing hebben van het Juridisch Loket, DAS of Univé Rechtshulp. Als iemand gebruik wil maken van de spreekuurrechter moeten zij dus eerst naar een van deze instanties toe. Zij kunnen over alles uitleg geven.
  2. Bestuurszaken en de meeste soorten familiezaken worden niet behandeld. 
  3. Maar wel arbeidszaken (ook ontslagkwesties), huurzaken, consumentenkwesties, geldvorderingen, schades en burenruzies. Er zijn nog meer soorten zaken die worden behandeld, hierover kan men contact opnemen.
  4. Men moet bereid zijn tot een goed gesprek en open staan voor een praktische oplossing van het conflict in deze bijzondere procedure.
De waardering van deze nieuwe vorm van rechtspraak is belangrijk en daarom moet men bereid zijn om na afloop vragen te beantwoorden. De privacy is daarbij gegarandeerd.
 

Contact met de rechtbank

Het Bureau Spreekuurrechter kan verder informeren en biedt hulp bij administratieve kwesties, maar het geeft géén advies over rechtsvragen omdat het bureau onpartijdig is en beide partijen gelijk behandelt. Het precieze procesverloop is te vinden in het Procesreglement Spreekuurrechter.
 

Contactgegevens

Bureau Spreekuurrechter (informatiebalie gerechtsgebouw, Brinkstraat 4, Assen)
Telefoon: (088) 361 13 49 (ma t/m vr, van 8.30 tot 17 uur)
E-mail: informatiebalie.rb.assen@rechtspraak.nl


Bron: www.rechtspraak.nl


Laatste nieuws