Burgers die rechtsbijstand nodig hebben maar dat niet krijgen omdat de Wet op de rechtsbijstand ervan uitgaat dat zij zelfredzaam zijn, kunnen via de tijdelijke Regeling adviestoevoeging zelfredzaamheid toch rechtsbijstand krijgen.

In opdracht van de Raad voor de Rechtsbijstand, het Juridisch Loket en de Nederlandse Orde van Advocaten gaat een onafhankelijke commissie onder voorzitterschap van prof.mr. Y.E. Schuurmans advies uitbrengen over de wijze waarop adviestoevoegingen zouden moeten worden geregeld.

Samenstelling adviescommissie

De adviescommissie bestaat naast de voorzitter uit vijf andere leden:

  • dr. mr. M. Westerveld
  • S. Goudsmit
  • P. Gerritsen
  • mr. A. Mein
  • dr. mr. E. van de Luijtgaarden

Bron: www.rvr.org

Laatste nieuws