De Eerste Kamer heeft op 16 april 2024 het wetsvoorstel Wet verhoging minimumloon 2024 verworpen. De fracties van BBB, VVD, CDA, JA21, SGP en FVD stemden tegen, de fracties van GroenLinks-PvdA, D66, PVV, SP, PvdD, ChristenUnie, Volt, 50PLUS en OPNL stemden voor het wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel beoogt het inkomen en de inkomenszekerheid van werknemers aan de basis van de arbeidsmarkt en uitkeringsontvangers te verstevigen. Hiertoe zou het minimumloon per 1 juli 2024 worden verhoogd met 1,2 procent, met behoud van de doorwerking op de uitkeringen. De Eerste Kamer nam daarnaast een motie van senator Heijnen (BBB) aan om, indien het wetsvoorstel zou worden verworpen, de belastingverhogingen die bedoeld waren om het wetsvoorstel te dekken, terug te draaien.

Bron: www.eerstekamer.nl

Laatste nieuws