De inschrijving van het jaarcongres 2024 van de Nederlandse Juristen Vereniging (NJV) is gestart. Het congres vindt dit jaar op vrijdag 7 juni plaats in het Internationaal Theater Amsterdam in Amsterdam. Thema van het congres is de Waarde, werking en potentie van het EU-Grondrechtenhandvest in de Nederlandse rechtsorde.

Sinds 1 december 2009 heeft het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie bindende werking. Deze bindende werking beleeft in 2024 het 15-jarig jubileum. Toch zijn inhoud en uitwerking van het EU-Grondrechtenhandvest nog niet voor iedereen even bekend. Hoe dat komt, hoe erg dat is, en moet of kan dit anders? In de vier preadviezen - bestuursrecht, civiel recht, arbeidsrecht en strafrecht - wordt gereflecteerd op de waarde, werking en potentie van het Handvest in de Nederlandse rechtsorde. De preadviseurs zijn: Janneke Gerards, Femke Laagland, Hanna Sevenster, Pieter Verrest en Kasper Jansen.

Programma jaarcongres

De ochtend wordt afgetrapt door NJV-voorzitter Marry de Gaay Fortman, gevolgd door een bijdrage van acteur Gijs Scholten van Aschat. Hierna volgt een crash course EU-Grondrechtenhandvest door Janneke Gerards en komen de vier preadviezen aan bod. Het congres wordt afgesloten door een panel met Sacha Prechal, Rick Lawson, Munish Ramlal en Pieter Omzigt onder leiding van Jasper Krommendijk.

Programma NJV Jaarcongres 2024

>>> Naar de inschrijving

Bron: www.njv.nl

Laatste nieuws