De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) heeft op 23 mei 2023 het jaarbericht kinderbescherming 2022 gepubliceerd. Hierin meldt de RvdK dat het aantal keer dat de rechter verzocht is om een kinderbeschermingsmaatregel is gedaald.

In 2022 waren dat 7452 verzoeken tegenover 9685 verzoeken in 2021. Dit is bijna een kwart minder, de grootste daling in de afgelopen 10 jaar. Het aantal verzoeken voor een uithuisplaatsing daalde evenredig van 1997 naar 1572 kinderen. De daling van aantal verzoeken hangt samen met een afname van het aantal meldingen bij de RvdK voor een onderzoek naar een kinderbeschermingsmaatregel. Die daling zette in 2018 in, maar is in 2022 sterker dan voorgaande jaren. Gebrek aan passende hulp binnen de hele jeugdbescherming lijkt een rol te spelen bij het dalend aantal verzoeken voor een kinderbeschermingsmaatregel.

Complexe scheidingen

In het jaarbericht wordt ook stilgestaan bij de impact van complexe scheidingen op kinderen. Complexe scheidingen met heftige ruzies, aanhoudende juridische procedures en strijd rondom de omgang met de kinderen, zijn zeer ingrijpend voor kinderen en maken vaak deel uit van de complexe problematiek in gezinnen waar de RvdK onderzoek naar doet. Door de rechtspraak, advocatuur, gemeenten en andere betrokken organisaties is vorig jaar een nieuw overheidsprogramma gelanceerd: ‘Een Nieuw Begin’. Doel van dit programma is om met alle partijen op een meer eenduidige wijze, in een vroeg stadium, helderheid te krijgen over de kern van de problematiek en hier tijdig passende hulp op in te zetten. Zo zijn er bijvoorbeeld scheidingsloketten voor ouders geopend om tijdig hulp te bieden.

Jaarbericht: Kijk op Kinderbescherming 2022

Bron: www.kinderbescherming.nl

Laatste nieuws