Het aantal slachtoffers van seksueel misbruik dat hulp zocht bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG) steeg in 2022 met 54 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. De forse stijging wordt vooral toegekend aan de onthullingen van seksueel misbruik bij The Voice of Holland. Dit is te lezen in het jaarverslag dat het CSG op 25 april 2023 publiceerde.

Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) ziet het aantal slachtoffers dat aanklopt voor hulp nog elk jaar stijgen. Het CSG verwacht dat deze stijging de komende jaren doorzet, met alle extra aandacht voor het onderwerp en de nieuwe Wet Seksuele Misdrijven die er volgend jaar aan komt. De impact van (online) seksueel misbruik op het leven van slachtoffers en hun naasten is fors, zeker wanneer het misbruik plaatsvindt binnen het gezin of familie. Met name eenzaamheid en schuldgevoelens zijn de bron van ernstige psychische klachten die jarenlang kunnen aanhouden, zoals depressie, PTSS, verslaving en suïcidaliteit. Slachtoffers van seksueel misbruik ondervinden vaak ook ernstige lichamelijke problemen en relationele schade. Daarnaast er is een reële kans dat zij opnieuw slachtoffer worden. En dan is er nog het fenomeen victim blaming als slachtoffers over hun ervaringen spreken: zij krijgen de schuld van het misbruik in de schoenen geschoven. Volgens CSG is samenwerking van belang om slachtoffers de juiste hulp te kunnen bieden. Alleen gezamenlijk kunnen slachtoffers geholpen worden bij hun herstel: psychisch, sociaal, fysiek én juridisch. Het CSG werkt daarvoor landelijk samen met onder andere de politie, medische en psychologische zorg, Veilig Thuis, slachtofferadvocatuur en Slachtofferhulp Nederland.

Jaarverslag Stichting Landelijk Centrum Seksueel Geweld 2022

Bron: www.centrumseksueelgeweld.nl

Laatste nieuws