De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) adviseert de plannen van het kabinet voor een centrale database met alle persoonsgegevens grondig aan te passen of anders in te trekken. Dat schrijft de AP in een op 30 januari 2023 gepubliceerd wetgevingsadvies over een wijziging van de Paspoortwet.

Het kabinet wil een centrale database maken met alle persoonsgegevens die mensen aanleveren voor een paspoortaanvraag, zoals vingerafdrukken, handtekeningen en pasfoto’s. Zo’n database met gegevens van heel veel Nederlanders brengt grote privacyrisico’s mee die het kabinet niet goed meeweegt. Ook kan er onduidelijkheid ontstaan over wie verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gegevens. Nu slaat de gemeente waar iemand een paspoort of identiteitskaart aanvraagt zelf de benodigde persoonsgegevens op. In een eigen decentrale database. Het kabinet wil nu met een wijziging van de Paspoortwet overgaan naar één centrale opslag. Vingerafdrukken zouden in die database worden opgeslagen totdat het identiteitsbewijs is uitgegeven, pasfoto’s en handtekeningen worden langdurig opgeslagen. De overheid veroorzaakt daarmee een groot risico voor burgers, constateert de AP. Hoewel een centraal systeem misschien beter te beveiligen is, kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn. Ook niet-criminele datalekken (die bijvoorbeeld ontstaan door een menselijke fout) zijn ernstiger bij zo’n centrale database: er liggen dan in één keer veel meer gevoelige privé-gegevens van mensen op straat dan bij een decentrale opslag. Bovendien ontstaat met zo’n centrale database het risico dat de overheid die in de toekomst ook kan gebruiken voor andere doeleinden dan de uitgifte van reisdocumenten. Het kabinet legt niet goed genoeg uit waarom de centrale opslag echt noodzakelijk is. Het noemt vooral de voordelen van een centraal systeem, maar de nadelen worden niet goed in kaart gebracht en afgewogen.

Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van een centrale voorziening voor de verwerking van de gezichtsopname, handtekening en vingerafdrukken ten behoeve van reisdocumenten, het schrappen van de geslachtsvermelding op de identiteitskaart, alsmede enige andere wijzigingen

Advies wijziging van de Paspoortwet

Bron: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Laatste nieuws