Het OM en het medisch beroepsgeheim

Wanneer mag het Openbaar Ministerie stukken van zorgverleners die onder hun geheimhoudingsplicht vallen in beslag nemen voor strafrechtelijk onderzoek? Zowel het Wetboek van Strafvordering als de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg bieden daartoe opening. Kunnen deze respectieve regelingen tegelijkertijd van toepassing zijn?

Lees hier de volledige bijdrage Het OM en het medisch beroepsgeheim van Johan Legemaate dat is gepubliceerd in NJB 2024/696, afl. 12.

 

Afbeelding: © Shutterstock 

Over de auteur(s)