Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) mag vaccinatiegegevens van het RIVM opvragen en beschikbaar maken voor wetenschappelijk onderzoek naar oversterfte tijdens de coronapandemie. Dat staat in een op 13 februari 2023 gepubliceerd advies van Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aan de Tweede Kamer.

De Wet CBS bepaalt dat het CBS gegevens van bijvoorbeeld het RIVM mag opvragen. De gegevens moeten dan bestemd zijn voor het uitvoeren van statistisch onderzoek, door het CBS. Heeft het CBS eenmaal statistisch onderzoek gedaan, dan mag het de gegevens voor hergebruik beschikbaar stellen aan wetenschappelijk onderzoekers van buitenaf. De AP concludeert dat deze route in dit specifieke geval wettig is, maar waarschuwt dat de ‘CBS-route’ geen geitenpaadje mag worden. Voorkomen moet worden dat statistisch onderzoek door het CBS gaat dienen als gelegenheidsargument om persoonsgegevens te verzamelen voor ander onderzoek. Gezondheidsgegevens zijn zeer privacygevoelig en verdienen een uiterst zorgvuldige behandeling.

Nieuwe wetgeving gezondheidsgegevens wetenschappelijk onderzoek
Daarom roept de AP het ministerie van VWS op om werk te maken van nieuwe wetgeving, die specifiek gaat over het gebruik van gezondheidsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Dergelijke aanvullende, verduidelijkende wetgeving is zonder meer mogelijk op basis van de AVG. Dat heeft de AP overigens al eerder onder de aandacht gebracht bij VWS.

Advies onderzoek oversterfte

Bron: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Laatste nieuws