In een op 28 mei 2024 gepubliceerd advies over het wetsvoorstel kredietregistratie schrijft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat Bureau Kredietregistratie (BKR) kredietgegevens nog steeds onnodig mag bewaren. Volgens het wetsvoorstel mag BKR gegevens standaard bewaren tot 3 jaar nadat een kredietovereenkomst is afgelopen. Dit is weliswaar korter dan de 5 jaar die nu in de praktijk geldt, maar nog steeds te lang.

Het uitgangspunt moet zijn dat BKR gegevens helemaal niet bewaart na afloop van een kredietovereenkomst, tenzij er een aantoonbare, in de wet omschreven noodzaak is om dat wel te doen. Bijvoorbeeld als iemand een serieuze betalingsachterstand opbouwde tijdens een grote lening. De AVG verbiedt het om meer gegevens te verzamelen en te bewaren dan nodig. Lost iemand een krediet af zonder dat er ernstige afbetalingsproblemen ontstaan, dan is er dus geen noodzaak om gegevens nog te blijven bewaren.

Recht op verwijdering

Mensen hebben het recht om aan organisaties te vragen om hun gegevens te verwijderen uit bestanden. Bij BKR dreigt het door het wetsvoorstel juist moeilijker te worden voor mensen om een verzoek tot verwijdering van informatie in te dienen. In het wetsvoorstel moet duidelijker worden geregeld dat rechtstreeks bij BKR bezwaar kan worden gemaakt tegen een BKR-registratie. Bovendien moet het wetsvoorstel beter duidelijk maken wat voor soort financiële overeenkomsten straks geregistreerd kunnen worden bij BKR, en vanaf welk bedrag. De nieuwe wet sluit niet uit dat straks bijvoorbeeld ook een abonnement op een streamingdienst voor tv al gaat gelden als een krediet dat wordt geregistreerd bij BKR.

Bijzonderheidscodes

Eén van de soort gegevens die in het stelsel van kredietregistratie over een overeenkomst kunnen worden opgenomen, zijn de ‘bijzonderheden die zich voordoen tijdens de looptijd van de overeenkomst’. BKR kan zelf kiezen welke bijzonderheden kunnen worden geregistreerd. Juist deze codes zijn voor betrokkenen vaak van groot belang. Er bestaat over die bijzonderheidscodes veel onduidelijkheid en er wordt ook veel over geprocedeerd. De bijzonderheidscodes moeten naar het oordeel van de AP dan ook in een wettelijk voorschrift worden opgenomen.

Toets wetsvoorstel kredietregistratie

Bron: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Laatste nieuws