Nederlands Juristenblad 1
9 januari 2019
2019/1
De kwalificatie van bitcoins
In deze bijdrage wordt ingegaan op de juridische kwalificatie van bitcoins. Daartoe wordt eerst uitgelegd hoe de techniek werkt. Daarna wordt de technische werkelijkheid juridisch weerspiegeld. Gefocust wordt daarbij op de privésleutel, de wallet waarin die sleutel is opgeborgen en de drager waarop de wallet staat. Alleen daarmee kan namelijk in technische zin over de bitcoins worden beschikt. Onderzocht wordt of het bitcoinsysteem vanuit verbintenisrechtelijk perspectief aangemerkt kan worden als een meerpartijenovereenkomst en vervolgens of bitcoins als waardepapieren kunnen worden gezien. Daarbij is het doel tot een juridische kwalificatie te komen die in overeenstemming is met de technische werkelijkheid en daarmee duidelijkheid te krijgen over de vraag hoe bitcoins moeten worden overgedragen, bezwaard, beslagen en geëxecuteerd.


Lees het hele artikel in Navigator.

Mijnbouwschade in Groningen
Waar is de civiele rechter?
Het is zorgelijk dat de civiele rechter tot nu toe nauwelijks een rol heeft gespeeld bij aardbevingsschade. De civiele rechtspraak heeft haar maatschappelijke taak hier duidelijk niet goed vervuld. Zij kan nu eenmaal niet achterover leunen en afwachten wie zich bij haar meldt, maar zal zich moeten inspannen om uit te dragen dat zij een effectieve voorziening biedt aan gedupeerden van aardbevingsschade. De civiele procedure zal daarnaast op zo’n manier moeten worden vormgegeven, dat de civiele rechtsgang voor burgers en bedrijven daadwerkelijk minder kostbaar en complex en daarmee toegankelijker wordt. Het is alleen de vraag of de civiele rechter nog de kans krijgt om zich te rehabiliteren als het gaat om aardbevingsschade. In het conceptwetsvoorstel Instituut Mijnbouwschade Groningen wordt aardbevingsschade namelijk geheel weggehaald bij de civiele rechter. Is daarmee de rol van de civiele rechter in het aardbevingsdossier uitgespeeld?


Lees het hele artikel in Navigator.

Invloed van verzekerden bij zorgverzekeraars
Een vorm van zeggenschap of medezeggenschap?
Het wetsvoorstel Wet verzekerdeninvloed Zvw lijkt op twee gedachten te hinken door aspecten van zeggenschap en medezeggenschap te verenigen in een inspraakregeling. Worden in het wetsvoorstel wel de juiste keuzes gemaakt om de invloed van verzekerden te versterken?


Lees het hele artikel in Navigator.

De Brexit-deal
Een dolkstoot voor CETA?
De Brexit-deal regelt een vorm van geschillenbeslechting die een rechtspolitieke dolkstoot kan betekenen voor de geschillenbeslechting onder CETA en daarmee voor de ratificatie, en dus voor de toekomst van CETA zelf.


Lees het hele artikel in Navigator.

Eerder verschenen
NJB 44 (2018)
19 december 2018
NJB 43 (2018)
13 december 2018
NJB 42 (2018)
5 december 2018
NJB 41 (2018)
29 november 2018
NJB 40 (2018)
21 november 2018