Nederlands Juristenblad 43
13 december 2018
2018/12
Een redelijk honorarium?
De onvolkomen toetsing van advocatendeclaraties
Voor bijstand in een echtscheidingsprocedure brengt een advocaat  30.000 in rekening, bijna 90 keer het uurtarief van  337,59. Op een klacht over een van de facturen verwijt de tuchtrechter de advocaat, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep, dat hij de cliënt onvoldoende op de hoogte had gehouden van de te verwachten kosten en geen kosten-batenanalyse had gemaakt. In eerste aanleg vindt de Raad van Discipline bovendien dat de advocaat excessief declareerde. Het Hof van Discipline deelt die opvatting niet. De advocaat krijgt wel een waarschuwing voor de slechte communicatie. Maar de cliënt eindigt, twee jaar nadat hij bezwaar maakte tegen de factuur, met lege handen. Frustrerend? Vast wel.


Lees het hele artikel in Navigator.

De strafzaak tegen de blokkeerfriezen
Gescheiden werelden en hoe dat te boven komen
Zittingen tijdens de strafzaak tegen de blokkeerfriezen zijn geobserveerd en met diverse betrokkenen is gesproken. Het beeld dat hieruit ontstaat heeft raakvlakken met radicalisering en de wijze waarop terrorismerechtszaken zich afspelen. Dit kan worden gerelateerd aan toenemende tegenstellingen tussen groepen binnen onze samenleving. Tevens worden implicaties voor de Nederlandse rechtsstaat besproken.


Lees het hele artikel in Navigator.

Eerder verschenen
NJB 42 (2018)
5 december 2018
NJB 41 (2018)
29 november 2018
NJB 40 (2018)
21 november 2018
NJB 39 (2018)
14 november 2018
NJB 38 (2018)
7 november 2018