Boris Kocken is advocaat bij Vyborg Legal. Boris is gespecialiseerd in de overheidspraktijk en adviseert en procedeert hoofdzakelijk in het bestuursrecht, sanctierecht en omgevingsrecht. Hij heeft Internationaal en Europees recht gestudeerd aan de Universiteit Leiden en volgde een postacademische opleiding omgevingsrecht. Hij schrijft regelmatig artikelen en blogs op zijn vakgebied. Daarnaast is hij lid van gemeentelijke bezwaarschriftencommissies en actief als vrijwilliger bij onder andere Advocaten voor Advocaten (L4L).

Artikelen van Boris Kocken

Blog
Gedragsaanwijzing en tijdelijk huisverbod woonoverlast
Op grond van het nieuwe artikel 151d Gemeentewet kan de gemeenteraad bij verordening bepalen dat degene die een woning of een daarbij behorend erf gebruikt, ervoor zorgdraagt dat in of vanuit die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt
2 mei 2017 Gastposts Boris Kocken
Blog
Wob-verzoeken en gemeentelijke geheimhouding
Het enkele indienen van een Wob-verzoek inzake stukken waarvoor geheimhouding geldt, maakt dat belang bestaat bij een besluit over de opheffing van de geheimhouding.
11 januari 2017 Gastposts Boris Kocken
Blog
Beleidsregels en inherente afwijkingsbevoegdheid (en de Opiumwet)
Belangrijke koerswijziging in jurisprudentie Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State met betrekking tot beleidsregels en inherente afwijkingsbevoegdheid.
30 december 2016 Gastposts Boris Kocken
Blog
Vuurwerkverbod Hilversum blijft overeind
Hilversum is de eerste grote Nederlandse gemeente waar een vuurwerkverbod rond Oud en Nieuw werd ingesteld en meerdere gemeenten overwegen dit voorbeeld te volgen
19 december 2016 Gastposts Boris Kocken
Blog
IJsboerderij in Limburgs Heuvelland
De Raad van State heeft bepaald dat het nieuwe bestemmingsplan voor de ijsboerderij niet deugt. De advocaat van de tegenstanders uit de buurt wil nu dat de gemeente handhavend optreedt, en de ijssalon sluit.
7 november 2016 Gastposts Boris Kocken
Blog
Bekendmaking (ontwerp)besluit uitsluitend op website bestuursorgaan?
Mag een bestuursorgaan volstaan met de kennisgeving van (ontwerp)besluiten, die zijn voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, op de website ofwel ‘langs elektronische weg’? Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak wel.
1 november 2016 Gastposts Boris Kocken
Blog
Twentse twisten (en de Omgevingswet)
Houd altijd rekening met de zelfstandige positie van de gemeenteraad in uiteenlopende ruimtelijk relevante besluitvorming en met het feit dat de raad met het verstrijken van de tijd en gaande het debat tot een andere afweging kan komen dan in eerste instantie was te verwachten.
8 maart 2016 Gastposts Boris Kocken
Blog
Geen veto voor eigenaren in monumentenland
Een aantal gemeenten geeft eigenaren een veto over een monumentenaanwijzing, maar dat mag niet.
4 september 2015 Gastposts Boris Kocken
Blog
Airbnb en de Amsterdamse aanpak
Opmerkelijk verschil met Uber is dat Airbnb bereid is gebleken met de overheid het gesprek aan te gaan én gezamenlijk op zoek te gaan naar oplossingen voor de potentieel negatieve gevolgen van het platform.
10 juli 2015 Artikel Boris Kocken
Blog
Evaluatie taxibeleid: UberPOP blijft verboden
De pogingen van Uber met UberPOP voet aan de grond te krijgen hebben er in ieder geval toe geleid dat er politiek veel aandacht is voor innovatieve bedrijvigheid en dat gezocht wordt naar mogelijkheden om regeldruk en drempels te verlagen.
7 juli 2015 Gastposts Boris Kocken