De Minister voor Rechtsbescherming heeft besloten om de inzetbaarheid van rechters en raadsheren ouder dan 70 jaar voor 3 jaar te verlengen. Daarvoor heeft hij op 16 mei 2023 een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.

De tijdelijke regeling Tweede Verzamelspoedwet COVID-19 maakt het mogelijk dat rechters en raadsheren die de wettelijke ontslagleeftijd van 70 jaar bereiken tot de leeftijd van 73 jaar inzetbaar blijven als rechter- of raadsheer-plaatsvervanger. Deze regeling vervalt op 15 juli 2023. Naast het terugdringen van het capaciteitstekort en de achterstanden in het afdoen van zaken moet de inzetbaarheid een positieve bijdrage leveren aan de werkdruk en de doorlooptijden in de rechtspraak. De periode van 3 jaar wordt gebruikt om te beoordelen of de inzet als plaatsvervangers structureel kan worden gemaakt. Een van de belangrijkste oorzaken voor het gebrek aan capaciteit is de leeftijdsgebonden uitstroom van rechters en raadsheren. Steeds meer rechters en raadsheren naderen de wettelijke ontslagleeftijd van 70 jaar. Hier komt bij dat een deel van hen op een eerder moment met pensioen gaat dan deze wettelijke ontslagleeftijd.

Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Tweede Verzamelspoedwet COVID-19 en enkele andere wetten in verband met het treffen van een tijdelijke voorziening voor het benoemen van rechters-plaatsvervangers in hun eenenzeventigste levensjaar

Bron: www.rijksoverheid.nl

Laatste nieuws