De Europese Commissie heeft een reeks maatregelen voorgesteld om het btw-stelsel van de EU te moderniseren, fraudebestendiger en bedrijfsvriendelijker te maken. Het voorstel is ook bedoeld om btw-gerelateerde problemen aan te pakken die het gevolg zijn van de ontwikkeling van de platformeconomie.

In 2020 hebben de lidstaten, volgens de meest recente cijfers, 93 miljard euro aan btw-inkomsten misgelopen. Volgens schattingen kan een kwart van de misgelopen inkomsten rechtstreeks worden toegeschreven aan btw-fraude bij handel binnen de EU. Daarnaast zijn btw-regelingen in de EU soms nog omslachtig voor bedrijven, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) en voor andere bedrijven die grensoverschrijdend actief zijn of willen uitbreiden naar andere landen.

Het pakket voorstellen bestaat uit wijzigingen van drie EU-wetgevingsteksten: de btw-richtlijn (2006/112/EG), Uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011 van de Raad en Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad betreffende administratieve samenwerking. De drie belangrijkste maatregelen zijn:

  • Overschakelen op digitale realtimerapportage op basis van e-facturering voor bedrijven die grensoverschrijdend actief zijn in de EU;
  • Geactualiseerde btw-regels voor platforms voor passagiersvervoer en kortetermijnaccommodatie;
  • De invoering van één btw-registratie in de hele EU.

Het voorstel van bouwt voort op het bestaande btw-éénloketmodel voor e-commerce-ondernemingen. Bedrijven met klanten in een andere lidstaat zouden zich slechts één keer voor btw-doeleinden in de hele EU hoeven te registreren en zouden aan hun btw-verplichtingen kunnen voldoen via één onlineportaal in één taal. Voor een betere inning van de btw zullen bepaalde platforms ook gebruik moeten maken van het éénloketsysteem voor invoer.

Bron: www.ec.europa.eu

Laatste nieuws