Beoogde krimp Schiphol

In de zaak over de beoogde krimp van Schiphol, die inmiddels op het bord van de Hoge Raad is beland, schenkt de inmiddels genomen conclusie onvoldoende aandacht aan een drietal cruciale Unierechtelijke aspecten, die partijen verzuimden aan te voeren, en tevens door het gerechtshof over het hoofd zijn gezien.

Lees hier het hele artikel Beoogde krimp Schiphol van Henri de Waele & Jasper Krommendijk, dat is gepubliceerd in NJB 2024/939, afl. 16.

 

Afbeelding: © Shutterstock