De rechtbank Gelderland heeft op 28 juni 2024 geoordeeld dat de burgemeester van Nijmegen twee straatsekswerkers onterecht toegang tot de tippelzone heeft geweigerd. Om te kunnen werken op de tippelzone moesten straatsekswerkers zich laten registreren bij de burgemeester. Deze registratieplicht voor sekswerkers is echter in strijd met het recht op privacy (AVG).

Registratie als sekswerker was mogelijk als iemand kon aantonen de afgelopen jaren al als straatsekswerker in Nijmegen te hebben gewerkt of al gebruik had gemaakt van het zorgaanbod voor straatsekswerkers in Nijmegen. Twee straatsekswerkers die een verzoek tot registratie indienden bij de burgemeester voldeden volgens hem niet aan deze voorwaarden. De straatsekswerkers voerden onder meer aan dat de registratieplicht in strijd is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Geen zwaarwegend algemeen belang

De rechtbank is het eens met de straatsekswerkers. Dit heeft tot gevolg dat de straatsekswerkers moeten worden toegelaten tot de tippelzone zonder dat zij zich hoeven te registreren. Registratie van bijzondere persoonsgegevens, zoals iemands seksuele gedrag, is op grond van de AVG slechts in uitzonderlijke gevallen toelaatbaar. Van een zwaarwegend algemeen belang bij registratie is volgens de rechtbank geen sprake. Verder hanteert de burgemeester voorwaarden die in strijd zijn met de wet.

Bron: ECLI:NL:RBGEL:2024:3967

Laatste nieuws