De Onderzoekscommissie WODC I inzake deugdelijkheid drugsonderzoeken heeft heeft op 31 oktober jl. haar bevindingen openbaar gemaakt. De commissie komt in de drie door haar onderzochte cases tot het oordeel dat daarin sprake is geweest van onbehoorlijke beïnvloeding vanuit het beleidsdepartement. Zij is ook van oordeel dat dit incidenten betrof die plaatsvonden onder hoge druk in een politiek gevoelig dossier en dat deze voorvallen als zodanig niet hebben afgedaan aan de betrouwbaarheid van de onderzoeken.

Deze commissie heeft onderzocht of in de totstandkoming van drie rapporten, uitgevoerd door of in opdracht van het WODC, sprake is geweest van onbehoorlijke beïnvloeding die de onafhankelijkheid van de onderzoekers heeft aangetast en of de rapporten voldoen aan de standaarden voor beleidsonderzoek die destijds golden. Het betreft het rapport Het Besloten club- en het Ingezetenencriterium voor coffeeshops uit 2013, het rapport Internationaal recht en cannabis uit 2014 en het rapport Coffeeshops, toeristen en lokale markt uit 2014.

De commissie concludeert dat “de drie rapporten en de totstandkoming ervan getuigen van eerlijk, zorgvuldig en betrouwbaar onderzoek.”

De commissie oordeelt daarnaast dat een enkele keer sprake is geweest van onbehoorlijke beïnvloeding vanuit het beleidsdepartement. De commissie komt tot het oordeel dat deze incidentele voorvallen niet hebben afgedaan aan de betrouwbaarheid of de wetenschappelijke integriteit van de onderzoeken.

 

Lees hier het rapport van de Onderzoekscommissie WODC I inzake deugdelijkheid drugsonderzoeken: Betrouwbaar onderzoek

Laatste nieuws