Nederlands Juristenblad 9
9 maart 2022
2022/3
Onderwijsvrijheid en democratische rechtsstaat
Geen tegenstelling
De onderwijsraad heeft een omvangrijk advies gepubliceerd over problemen in verband met de onderwijsvrijheid. Problemen die voor het grootste deel al volop in discussie zijn. De bijdrage van het advies aan deze discussie is bescheiden: veel is al in wetgeving en beleid in gang gezet en het coalitieakkoord van het huidige kabinet borduurt daarop voort. Waar vraagpunten rijzen over de confrontatie tussen de onderwijsvrijheid van bijzondere scholen en de uitgangspunten van de democratische rechtsstaat worden deze in het advies jammer genoeg nauwelijks concreet uitgewerkt. Het is daarnaast een gemiste kans dat er in het advies zo’n beperkte invalshoek is gekozen; dieperliggende problemen op constitutioneel niveau die met de ‘opening’ van het grondwetsartikel in combinatie met het internationaal beschermde recht op onderwijs naar onderwijsvragers, leraren en scholen zijn gemoeid, komen niet expliciet aan bod.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Basiswaarden als bindmiddel, niet als religie
Vanaf augustus 2021 geldt voor scholen de nieuwe burgerschapsopdracht. Scholen zijn met name verplicht werk te maken van de ‘basiswaarden van de democratische rechtsstaat’. Basiswaarden in burgerschapsvorming kunnen zeker een zinvol bindmiddel zijn voor de samenleving, als deze maar rechtsstatelijk van aard blijven zonder levensbeschouwelijke lading of civiele religie. Scholen moeten deze basiswaarden kunnen verbinden met hun specifieke levensbeschouwelijke waarden.

[verder lezen in NAVIGATOR]

De behoefte aan een nieuwe strafrechtelijke procesmodaliteit
Of de handel in gebakken lucht en het laten lopen van de lucht uit een strafzaak
Aan de hand van recente jurisprudentie beschrijft de auteur enkele varianten van procesafspraken en stelt hij de vraag of er geen behoefte is aan een nieuwe strafrechtelijke procesmodaliteit.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Eerder verschenen
NJB 8 (2022)
23 februari 2022
NJB 7 (2022)
15 februari 2022
NJB 6 (2022)
9 februari 2022
NJB 5 (2022)
2 februari 2022
NJB 4 (2022)
26 januari 2022