Nederlands Juristenblad 27
24 juli 2014
2014/7
Wilders, waardigheid en de grenzen van het politiek debat
In dit artikel wordt betoogd dat Wilders vervolgd moet worden door het OM wegens aanzetten tot haat en discriminatie (137d Sr) in verband met zijn uitlatingen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen over ‘minder Marokkanen’ en dat Wilders op die grond veroordeeld kan worden door de rechter. Vervolging van Wilders kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de markering van de wettelijke norm. Wil artikel 137d nog enige zeggingskracht hebben, dan dient het ingezet te worden in gevallen als het onderhavige.
Balanceren tussen markt en milieu
Naar een codex voor de fysieke leefomgeving
Het ziet er serieus naar uit dat de door sommigen gedroomde en voor anderen verguisde Omgevingswet er toch gaat komen nu het voorstel voor zo’n wet op 16 juni aan de Tweede Kamer is aangeboden. De uitvoering van de wet wordt een oefening in balanceren tussen markt en milieu. De zorg voor de fysieke leefomgeving eist naast effectieve instrumenten een duidelijk normatief wettelijk kader. De Raad van State was kritisch over het gebrek aan inhoud van dat kader. Zijn advies heeft er in elk geval toe bijgedragen dat het wetsvoorstel meer substantie heeft gekregen dan de eerdere voorstellen die in het informele circuit de ronde deden. Maar is het ook genoeg om voldoende recht te doen aan de zorg voor de fysieke leefomgeving?
Goedbedoelde nonsens
De schorsing van Kamerlid Voortman
Tijdens het WK in Brazilië werd Luis Suarez geschorst wegens grove overtreding van de regels van het voetbalspel. De bijtgrage en goedbetaalde spits van Uruguay mag een tijdje z’n vak niet uitoefenen, zo heeft de FIFA op grond van haar reglementen bepaald. De FIFA is daar zeker toe bevoegd, al zal zijn werkgever Liverpool er niet blij mee zijn. Liverpool zou ook zelf maatregelen kunnen treffen, maar heeft dat, voor zover hier bekend, niet gedaan. In de Nederlandse politiek liggen de verhoudingen net even iets anders.
Crises, rampen en recht
Verslag Jaarvergadering NJV 2014
De jaarvergadering van de NJV bood een goede gelegenheid om nu eens rustig en niet in de nasleep van een ramp of crisis over nut en noodzaak van crisisregelgeving van gedachten te wisselen. Velen waren het erover eens dat bij een incidentele ramp of crisis niet direct moet worden gepoogd de oplossing te vinden in het tot stand brengen van structurele wettelijke regelingen. Tegelijkertijd bestaat huiver voor het vooraf voorzien in een toereikend wettelijk kader voor onvoorziene omstandigheden. Kunnen oplossingen überhaupt wel in wetgeving worden gevonden? Vragen uitzonderlijke situaties niet per definitie om bijzondere (ad hoc) maatregelen?
‘Rapport morale’
Jaarrede Nederlandse Juristenvereniging, 13 juni 2014
Eerder verschenen
NJB 26 (2014)
3 juli 2014
NJB 25 (2014)
26 juni 2014
NJB 24 (2014)
19 juni 2014
NJB 23 (2014)
12 juni 2014
NJB 22 (2014)
5 juni 2014