Nederlands Juristenblad 19
1 juni 2023
2023/6
Grondwet begrepen door gewone mensen
Empirisch onderzoek naar internalisering van het constitutionele recht
Deze bijdrage beoogt bestaande onderzoeken naar de perceptie van de Grondwet aan te vullen, door te rapporteren over de onderzoeksresultaten van een bevolkingsenquête gericht op Grondwetsinternalisering en constitutioneel besef, in plaats van Grondwetskennis. Hoe zit de Grondwet in de hoofden en harten van de burger? Welke grondwettelijke waarden zijn geïnternaliseerd en in hoeverre? Uit het onderzoek komen opvallende resultaten naar voren. Zo blijken hoger opgeleiden constitutionele situaties niet beter te herkennen dan lager opgeleiden en juristen grondwettelijke normen niet beter te herkennen dan niet-juristen.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Begrijpelijke boodschappen
Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2023 van Tirza Cramwinckel, Henk Pander Maat & Ted Sanders, ‘Begrijpelijke overheidscommunicatie. Een communicatief-juridisch evaluatiekader’, in: W.H. van Boom e.a., Klare taal. Handelingen NJV, 152e jaargang/2023, Deventer: Wolters Kluwer 2023, p. 7-156

[verder lezen in NAVIGATOR]

Voorbij het puntjesgepeuter
Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2023 van Geerke van der Bruggen & André Verburg, ‘Zo goed en helder en menselijk mogelijk. Een pleidooi voor sprekende uitspraken’ (preadvies), in: W.H. van Boom e.a., Klare taal. Handelingen NJV, 152e jaargang/2023, Deventer: Wolters Kluwer 2023, p. 157-246

[verder lezen in NAVIGATOR]

Duidelijkheid en begrijpelijkheid als regulatief idee
Enkele opmerkingen bij het preadvies van Willem van Boom
Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2023 van Willem van Boom, ‘Duidelijk en begrijpelijk. Over teksten en transactiebesluiten in het privaatrecht’ (preadvies), in: W.H. van Boom e.a., Klare taal. Handelingen NJV, 152e jaargang/2023, Deventer: Wolters Kluwer 2023, p. 247-306

[verder lezen in NAVIGATOR]

Eerder verschenen
NJB 18 (2023)
17 mei 2023
NJB 17 (2023)
10 mei 2023
NJB 16 (2023)
3 mei 2023
NJB 15 (2023)
26 april 2023
NJB 14 (2023)
19 april 2023