Naar aanleiding van zeven klachten tegen Nederland dat een in Nederland opgelegde levenslange gevangenisstraf feitelijk en juridisch geen perspectief op invrijheidstelling biedt, heeft het EHRM op 17 maart 2022 vragen gesteld aan de Nederlandse regering en aan de klagers. De zaken zijn te vinden in de database van HUDOC.

Dat bericht Forum Levenslang, de in 2008 opgerichte stichting die als doel heeft het bepleiten van adequate juridische en feitelijke waarborgen voor een meer humane bejegening van de levenslang gestrafte.

De eerste vraag, aan de Nederlandse regering en de klagers, luidt of de levenslange gevangenisstraf in overeenstemming is met artikel 3 EVRM, in het bijzonder, of de criteria en de voorwaarden zoals neergelegd in de huidige regelgeving voldoende duidelijk en zeker zijn, in die zin, dat de klager vanaf het moment van oplegging van de straf weet wat hij moet doen om voor vrijlating in aanmerking te kunnen komen en onder welke voorwaarden een herbeoordeling van zijn straf zal plaatsvinden.

Daarnaast vraagt het EHRM de Nederlandse regering: 1) aan te geven hoe de praktijk van de tenuitvoerlegging zich sinds de inwerkingtreding van het Besluit Adviescollege Levenslanggestraften (het BACL) heeft ontwikkeld en 2) een overzicht te geven van de recente rechtspraak (domestic case law) over deze praktijk.

Op het Forum Levenslang worden aanknopingspunten voor de beantwoording van de vragen gegeven. 

Laatste nieuws