De Europese Commissie heeft op 5 april 2023 een verordening aangenomen voor de overdracht van strafvervolging tussen de lidstaten. Om de overdrachtsprocedure efficiënter te maken, regelt de voorgestelde verordening ook de jurisdictie in specifieke gevallen.

Op dit moment dragen de lidstaten van de EU strafvervolging naar elkaar over op basis van verschillende rechtsinstrumenten. De toenemende grensoverschrijdende criminaliteit heeft geleid tot steeds meer gevallen waarin verschillende lidstaten bevoegd zijn om in dezelfde zaak een vervolging in te stellen. Parallelle of meervoudige vervolgingen kunnen niet alleen inefficiënt en ondoeltreffend zijn, ze kunnen volgens de Commissie ook afbreuk doen aan de rechten van verdachten, aangezien een persoon geen twee keer voor hetzelfde strafbare feit mag worden vervolgd of gestraft. Het voorstel moet dubbele procedures voorkomen en gevallen van straffeloosheid vermijden wanneer overlevering op grond van een Europees aanhoudingsbevel wordt geweigerd. Het voorstel moet ertoe bijdragen dat strafvervolging in de meest geschikte lidstaat plaatsvindt, bijvoorbeeld in de staat waar het grootste deel van het misdrijf werd gepleegd. Het voorstel omvat:

  • een lijst van gemeenschappelijke criteria voor de overdracht van strafvervolging, en de mogelijke redenen voor weigering van de overdracht van strafvervolging;
  • een termijn voor een beslissing over de overdracht van strafvervolging;
  • regels voor de vertaalkosten en de gevolgen van de overdracht van strafvervolging;
  • verplichtingen met betrekking tot de rechten van zowel verdachten en beklaagden als slachtoffers;
  • regels voor het gebruik van grensoverschrijdende digitale communicatiekanalen tussen bevoegde autoriteiten.

Om de overdrachtsprocedure efficiënter te maken, regelt de voorgestelde verordening ook de jurisdictie in specifieke gevallen. Aangezien het voorstel betrekking heeft op grensoverschrijdende procedures waarvoor uniforme regels vereist zijn, is de voorgestelde verordening rechtstreeks toepasselijk is in alle lidstaten en verbindend is in al haar onderdelen.

Proposal for a Regulation on transfer of proceedings in criminal matters

Bron: www.ec.europa.eu

Laatste nieuws