De Commissie cassatie in het belang der wet – die de afgelopen verslagperiode bestond uit mr. R.A.A. Duk, mevr. mr. M.M. Olthof en prof. dr. mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai – heeft op 3 oktober 2019 haar negende verslag uitgebracht aan de procureur-generaal bij de Hoge Raad, mr. J. Silvis.

De commissie is dit jaar geen zaken onder ogen gekomen die zij zou willen voordragen voor een eventuele cassatie in het belang der wet. Daarover is meer te lezen in het verslag, dat wordt gepubliceerd op de website van de Hoge Raad. Aldaar is ook meer informatie te vinden over de commissie en haar werkzaamheden.

De Commissie cassatie in het belang der wet is ingesteld om te streven naar een ruimere toepassing van het rechtsmiddel van cassatie in het belang der wet ter bevordering van de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling. De commissie beoordeelt uitsluitend zaken voor de civiele kamer van de Hoge Raad.

De commissie zet haar werkzaamheden voort en nodigt een ieder uit om uitspraken onder haar aandacht te brengen die zich zouden lenen voor cassatie in het belang der wet, gelet op het belang van de rechtseenheid en/of de rechtsontwikkeling. De commissie wijst er daarbij, wellicht ten overvloede, op dat het instellen van cassatie in het belang der wet niet tot doel heeft het belang van (één van de) partijen of belanghebbenden te dienen en een vernietiging ‘in het belang der wet’ van een tussen hen gewezen uitspraak door de Hoge Raad geen gevolgen heeft voor hun rechtspositie.

 

Laatste nieuws