Kan het perspectiefbesluit van een gecertificeerde instelling (GI) in de jeugdbescherming aan de kinderrechter worden voorgelegd? Volgens advocaat-generaal (AG) Lückers moet die vraag bevestigend worden beantwoord. Dat staat in een op 17 maart 2023 ingediende vordering tot cassatie.

Wanneer een kind in het kader van een ondertoezichtstelling door de kinderrechter uit huis is geplaatst en het niet in het belang van het kind is om hem weer thuis te laten wonen, kan de GI een perspectiefbesluit nemen. Terugplaatsing bij de ouders is dan niet meer aan de orde, het perspectief van het kind ligt elders. Ouders en kind worden soms wel, maar soms ook onvoldoende betrokken of gehoord bij de besluitvorming rond het perspectiefbesluit. Zonder rechterlijke toets van het perspectiefbesluit bestaat het gevaar van een situatie waarbij terugkeer van het kind niet meer in zijn belang is en gelet op het tijdsverloop de vroegere situatie niet meer hersteld kan worden. In de rechtspraak is verdeeldheid over de vraag of het perspectiefbesluit in het kader van een geschillenregeling in het Burgerlijk Wetboek (BW) aan de rechter kan worden voorgelegd.

Opvatting AG

De AG is van mening dat het perspectiefbesluit van de GI een geschil betreft over de uitvoering van de ondertoezichtstelling. De artikelen 6 en 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) brengen met zich mee dat het perspectiefbesluit via de geschillenregeling in het BW door een rechter kan worden getoetst. Dit geldt ook als een perspectiefbesluit niet binnen afzienbare tijd gevolgd wordt door een verzoek verlenging uithuisplaatsing dan wel een verzoek gezagsbeëindiging. Dit biedt de ouder(s) dan enige rechtsbescherming om tegen het perspectiefbesluit en de gevolgen daarvan op te komen. Bovendien kan de kinderrechter via de geschillenregeling in het BW een genomen perspectiefbesluit en de gevolgen voor de hulpverlening en contactmomenten met de ouder(s) bijstellen. De rechtsbescherming is beperkt omdat hoger beroep en cassatie van een beslissing van de kinderrechter over het perspectiefbesluit wettelijk is uitgesloten. Volgens de AG is de enige mogelijkheid om van het perspectiefbesluit in hoger beroep te komen als er in het besluit beperkingen worden aangebracht in de contacten tussen ouder en kind. Dit is dan een schriftelijke aanwijzing in de zin van de wet waarvan wel hoger beroep en cassatie mogelijk is. Het besluit kan dan in ieder geval op dat punt ook in hoger beroep en in cassatie worden getoetst. Het is verder aan de wetgever, zo vindt de AG, om een oplossing aan te dragen voor de vraag of hoger beroep mogelijk is van de geschillenregeling waarin een perspectiefbesluit is getoetst.

ECLI:NL:PHR:2023:310

Bron: www.hogeraad.nl

Laatste nieuws