De Commissie cassatie in het belang der wet - bestaande uit prof. dr. mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai, mr. F.E. Vermeulen en mr. M.F.G.H. Beckers - heeft op 6 oktober 2023 haar dertiende verslag uitgebracht aan de procureur-generaal bij de Hoge Raad, prof. mr. F.W. Bleichrodt.

In het verslag doet de commissie twee aanbevelingen aan de procureur-generaal bij de Hoge Raad voor het instellen van cassatie in het belang der wet:

  1. Kan in de verzoekschriftprocedure als bedoeld in art. 38 lid 4 Wet op de rechtsbijstand een bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten worden toegewezen met betrekking tot de door een rechtszoekende verschuldigde eigen bijdrage?
  2. Dient art. 6:247 lid 2 BW wegens strijd met het primaire Unierecht buiten toepassing te blijven indien sprake is van een overeenkomst tussen in de EU gevestigde partijen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die niet beide in Nederland gevestigd zijn?

Een uitvoerige toelichting op deze onderwerpen en een overzicht van zaken die in de afgelopen periode onder de aandacht van de commissie zijn gebracht, is te vinden in het dertiende verslag van de commissie. Meer informatie over de commissie en haar werkzaamheden is te vinden bij de Hoge Raad.

Welke uitspraken lenen zich voor cassatie in het belang der wet?

De commissie nodigt een ieder uit om uitspraken onder haar aandacht te brengen die zich zouden lenen voor cassatie in het belang der wet, gelet op het belang van de rechtseenheid en/of de rechtsontwikkeling. De commissie wijst er daarbij op dat het instellen van cassatie in het belang der wet niet tot doel heeft het belang van (één van de) partijen of belanghebbenden te dienen en een vernietiging ‘in het belang der wet’ van een tussen hen gewezen uitspraak door de Hoge Raad geen gevolgen heeft voor hun rechtspositie.

Contact met de Commissie cassatie

Wilt u de commissie op een voor cassatie in het belang der wet geschikte uitspraak wijzen? Stuur een bericht aan haar secretaris:

Mr. K. Janssens
Hoge Raad der Nederlanden
Postbus 20303
2500 EH Den Haag

 

Laatste nieuws