Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) heeft de SOMI app gelanceerd. Met de app kunnen consumenten hun persoonsgegevens opvragen bij iedere organisatie die gegevens van hen bijhoudt. Vervolgens kan in de app de opdracht worden gegeven om gegevens te laten verwijderen of te laten beoordelen op overtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Via die laatste optie kan SOMI besluiten een collectieve actie namens gebruikers te starten tegen bedrijven die de AVG overtreden. Momenteel lopen er al acties tegen TikTok en ZOOM. ​

De AVG gebiedt bedrijven een overzicht van persoonsgegevens te verstrekken aan iedere consument die zijn of haar gegevens opvraagt. Hiertoe behoren alle gegevens die een organisatie van een persoon verzamelt, ook over bijvoorbeeld locaties, persoonlijkheid, voorkeuren en gedrag. Bedrijven moeten de consument tevens in staat stellen diens persoonsgegevens waar mogelijk te laten wissen. In de praktijk blijkt het voor consumenten een ingewikkeld proces te zijn en vooral veel tijd in beslag te nemen. Bovendien hanteert ieder bedrijf zijn eigen procedures. Met de SOMI app vergemakkelijkt SOMI de procedure voor consumenten door de controle over persoonsgegevens, opgeslagen bij alle gegevensverwerkende organisaties binnen Europa, in één app te plaatsen.

Gebruikers van de SOMI app machtigen SOMI persoonsgegevens op te vragen bij elke organisatie van hun keuze. SOMI weet waar en hoe ze deze gegevensverwerkers moeten aanschrijven en kunnen ook de nodige stappen ondernemen wanneer een organisatie niet aan zijn wettelijke verplichtingen voldoet. Met de app richt SOMI zich op de big techbedrijven als eerste prioriteit, maar zij kan iedere organisatie aanschrijven. Zodra de persoonsgegevens zijn ontvangen worden de gegevens versleuteld opgeslagen, zodat ze vanaf ontvangst alleen zichtbaar zijn voor de gebruiker via de app. Vervolgens kan de gebruiker kiezen de gegevens te laten bewaren voor eigen gebruik, ze te laten wissen of ze door SOMI te laten analyseren op AVG-overtredingen.

Class action

Stichting Onderzoek Marktinformatie heeft zich ten doel gesteld om de online veiligheid en digitale soevereiniteit van individuen te verbeteren. Namens deelnemers onderzoekt de stichting mogelijke overtredingen en start juridische acties op wanneer deze worden geconstateerd.
SOMI vertegenwoordigt haar gebruikers, daarom moet zij vragen om een deel van het ID en een handtekening in de app, ook om er zeker van te zijn dat namens de rechthebbende persoon wordt gehandeld.

Momenteel onderzoekt SOMI mogelijke overtredingen van de onder jongeren populaire app TikTok en conference software ZOOM. Consumenten kunnen met de app aan beide acties meedoen. De app, getiteld ‘SOMI: nalveing en schending AVG’ is te downloaden in de App Store en Play Store en is bij introductie voor de eerste 10.000 gebruikers gratis. Later dit jaar zal de app ook in andere Europese talen worden aangeboden.

Over Stichting Onderzoek Marktinformatie

Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) is een non-profit organisatie opgericht voor het signaleren en beïnvloeden van vraagstukken van maatschappelijk belang. SOMI richt zich op het functioneren van markten op het gebied van privacy, ouderen, huisvesting en zorg.

Laatste nieuws