Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer, heeft de Minister voor Rechtsbescherming de mogelijkheden laten verkennen naar slimmere straffen als alternatieven voor detentie, zoals werkstraffen, leerstraffen of een enkelband. Aanleiding voor de verkenning van het optimaliseren van het sanctiestelsel en sanctietoepassing zijn de financiële problemen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Eén van de verkende maatregelen is dat veroordeelden hun straf vanaf het begin in een beperkt beveiligde afdeling van de gevangenis ondergaan, zodat zij hun werk of woning niet te verliezen. Een ander voorbeeld is dat een taakstraf uitgebreid wordt met zorg- en leerelementen. Dit helpt mee in het succesvol afronden van een taakstraf en om te voorkomen dat de veroordeelde opnieuw de fout in gaat. Verder mist de rechter soms nog bepaalde informatie als hij een straf moet opleggen of als hij moet beslissen of iemand in afwachting van de behandeling van de strafzaak vast moet blijven zitten. Wanneer de rechter vaker in een vroeg stadium advies van de reclassering ontvangt, kan de rechter beter beslissen over het wel of niet vasthouden van een verdachte. De minister wil de volgende maatregelen verder uitwerken:

  1. Taakstraffen flexibel kunnen invullen met zorg- en/of leerelementen;
  2. Verhoging maximumaantal uren taakstraf;
  3. Vaker een taakstraf bij recidive;
  4. Vervangende taakstraf bij het niet betalen van een geldboetevonnis;
  5. Vrijheidsstraf in een Beperkt Beveiligde Afdeling;
  6. Advisering door strafrechter t.a.v. (re-integratie)doelen;
  7. Sanctionering buiten het strafrecht van specifieke lichte overtredingen;
  8. Verbeteren informatie over slagingskans geldboete;
  9. Intensiveren advisering vroeghulp.

Besluitvorming over de invoering van maatregelen is aan de volgende betrokken bewindspersonen.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Laatste nieuws