Als onderdeel van een stabieler asielopvangsysteem, verkent het kabinet de mogelijkheden om een wettelijke taak te creëren voor gemeenten ten aanzien van asielopvang. Anders dan bij de huisvesting van vergunninghouders hebben gemeenten momenteel geen wettelijke taak tot het opvangen van asielzoekers, met uitzondering van de ontheemden uit Oekraïne (op basis van staatsnoodrecht). Daarom wordt gewerkt aan een wettelijke taak voor gemeenten om locaties beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers, evenwichtig verspreid over het land.

Dat schrijven Staatssecretaris Van der Burg (JenV) en minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) in een Kamerbrief over dwingend juridisch instrumentarium opvang asielzoekers. Met de brief informeren zij de Tweede Kamer over de versnelling van het interbestuurlijk toezicht op de huisvesting van vergunninghouders en de ondersteuning van het Rijk. Daarnaast gaan zij in op een duurzaam perspectief voor de asielopvang en een nieuw dwingend juridisch instrumentarium. Tot slot gaan zij in op de mogelijkheden van asielopvang binnen de juridische regels op het gebied van ruimtelijke ordening.

Bij de invulling van de wettelijke taak voor gemeenten om locaties beschikbaar te stellen wil het kabinet in ieder geval de volgende uitgangspunten hanteren:

 Er wordt voorzien in mogelijkheden om kwalitatief en kwantitatief in opvang te voorzien:

  • Er wordt een helder en geobjectiveerd opschalingsmodel opgebouwd; inclusief voorspelbare termijnen;
  • Er wordt op ingezet om het uitgangspunt van gezamenlijke besluitvorming te blijven bevorderen en belonen;
  • Gemeenten zullen worden ondersteund in de mogelijkheden rondom verwerving, ruimtelijke ordening en andere verwante aspecten;
  • De asielopvang en de begeleiding van asielzoekers blijft de verantwoordelijkheid van het COA.

Toezicht op deze wettelijke taak vindt plaats via het instrumentarium van het interbestuurlijk toezicht. 

Lees verder in de brief.

 

 

 

Laatste nieuws