De Eerste Kamer heeft op 14 november 2023 het initiatiefwetsvoorstel tot afschaffen van tijdelijke huurcontracten aangenomen. De wet moet huurders beschermen door algemene huurovereenkomsten voor bepaalde tijd terug te draaien.

De Eerste Kamerfracties van GroenLinks-PvdA, OPNL, SGP, D66, CDA, Volt, PVV, SP, PvdD, ChristenUnie en 50PLUS stemden voor het wetsvoorstel. De fracties van BBB, VVD, JA21 en FVD stemden tegen. De wet wijzigt Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek met als doel huurders beter te beschermen door versterking van de huurbescherming. De wet regelt daarom dat de met de Wet doorstroming huurmarkt 2015 geïntroduceerde algemene huurovereenkomsten voor bepaalde tijd worden teruggedraaid. Deze wijziging leidt ertoe dat verhuurders van zelfstandige woonruimte en van onzelfstandige woonruimte (zoals kamers) in de regel alleen vaste huurovereenkomsten kunnen aanbieden, dat wil zeggen: huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Tijdelijke verhuur blijft mogelijk onder specifieke voorwaarden.

Bron: www.eerstekamer.nl

Laatste nieuws