Nederlands Juristenblad 30
8 september 2015
2015/9
Van kaping tot doodslag
Medeplegen in piraterijzaken
Hoe kan de aansprakelijkheid van medeplegers voor georganiseerde criminele activiteiten zoals piraterij worden vastgesteld zonder afbreuk te doen aan de beginselen van individuele aansprakelijkheid en persoonlijke schuld? Recente rechtspraak maakt duidelijk dat rechters hier mee worstelen. Rechtspraak van het Joegoslaviƫ Tribunaal over Joint Criminal Enterprise (JCE) zou als inspiratiebron kunnen worden gebruikt om tot een meer uniforme benadering van medeplegen te komen. Het Joegoslaviƫ Tribunaal heeft in deze rechtspraak verschillende eisen geformuleerd die de aansprakelijkheid voor groepshandelen afbakenen zonder afbreuk te doen aan de specifieke aard van georganiseerde criminaliteit.
De Raad van State en het Statuut
Een ongemakkelijke relatie
Sinds de inwerkingtreding op 10-10-10 van de nieuwe staatkundige structuur is er sprake van toenemende wrijving en strubbelingen in het Koninkrijk. Het verdient aanbeveling een gezamenlijke staatscommissie in te stellen gericht op een algehele, grondige herziening van de koninkrijksstructuren. Daarbij moet in het bijzonder ook worden gekeken naar een regeling voor geschillenbeslechting en de instelling van een Afdeling Koninkrijkszaken in de Raad van State worden overwogen.
Het homohuwelijk in de VS
Tussen progressieve en conservatieve rechtsvinding
Op 26 juni 2015 wees het Amerikaans Hooggerechtshof arrest in de zaak Obergefell vs. Hodges. Het oordeelde daarin dat de weigering het huwelijk open te stellen voor homoparen ongrondwettig is. Het arrest vormt daarmee de ontknoping van een jarenlange juridische en politieke strijd, die meer dan twintig jaar geleden begon. De beslissing illustreert daarnaast de verschillen tussen twee diametraal tegenovergestelde wijzen van rechtsvinding in grondrechtenzaken.
Eerder verschenen
NJB 29 (2015)
1 september 2015
NJB 28 (2015)
11 augustus 2015
NJB 27 (2015)
21 juli 2015
NJB 26 (2015)
30 juni 2015
NJB 24 (2015)
16 juni 2015