Nederlands Juristenblad 22
5 juni 2019
2019/6
DE GRENZEN VOORBIJ: Bespreking van de preadviezen voor de Jaarvergadering 2019 van de Nederlandse Juristen-Vereniging
Buiten de geografische grenzen
Het begrip territorialiteit en cyberspace
Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2019 van Lianne Boer en Wouter Werner, ‘Concepties van territorialiteit in het internationaal recht’.


Lees het hele artikel in Navigator.

Het preadvies van K. Arts & M. Scheltema
Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2019 van Karin Arts en Martijn Scheltema, ‘Territorialiteit te boven Klimaatverandering en mensenrechten’.


Lees het hele artikel in Navigator.

Vluchten kan niet meer
Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2019 van Tineke Strik en Ashley Terlouw, ‘Territorialiteit en vluchtelingenrecht: verantwoordelijkheid nemen, afschuiven of delen?’.


Lees het hele artikel in Navigator.

Eerder verschenen
NJB 21 (2019)
29 mei 2019
NJB 20 (2019)
22 mei 2019
NJB 19 (2019)
14 mei 2019
NJB 18 (2019)
9 mei 2019
NJB 17 (2019)
1 mei 2019