Nederlands Juristenblad 16
20 april 2017
2017/4
De kunst van het toeschrijven
Over de juridische positie van kunsthistorische experts
De juridische positie van kunstexperts is aan discussie onderhevig. Met name in Amerika wordt zoveel geprocedeerd over authenticiteitsverklaringen dat diverse autoriteiten, waaronder de Warhol Foundation, zijn gestopt met het afgeven hiervan. Het risico om in een kostbare rechtszaak te belanden, is gewoon te groot geworden. Ook het Van Gogh Museum heeft zichzelf de vraag gesteld of zij nog wel opinies af moet geven. Auteurs gaan in dit artikel in op de juridische positie van kunsthistorische experts en bepleiten punten van verbetering.


Lees het hele artikel in Navigator.

De aanvulling van het Burgerlijk Wetboek van Aruba
All quiet on the Western front?
Met de aanvulling van het BW heeft Aruba weer een Burgerlijk Wetboek dat vrijwel up-to-date is. Op sommige punten loopt het nog wat achter, maar op andere punten zijn stappen gezet die Nederland nog niet heeft gezet, of durven te zetten. Voorbeelden hiervan zijn het afschaffen van de legitieme portie, het invoeren van een nieuwe regeling voor de personenvennootschappen, de introductie van de trust en het invoeren van de beperkte gemeenschap van goederen in het huwelijksvermogensrecht. Verder is de introductie van het geregistreerd partnerschap een mijlpaal. Aruba is het eerste land in het Caribisch deel van het Koninkrijk dat deze mogelijkheid voor personen van gelijk geslacht (en overigens ook voor personen van verschillend geslacht) opent.


Lees het hele artikel in Navigator.

De zaak Achbita
Opmaat naar het verdwijnen van de hoofddoek op de werkvloer?
Een recente uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie lijkt (meer) ruimte te bieden voor werkgevers om het dragen van religieuze symbolen op de werkplek te verbieden. De uitspraak wordt in dit artikel onder de loep genomen.


Lees het hele artikel in Navigator.

Eerder verschenen
NJB 15 (2017)
13 april 2017
NJB 14 (2017)
6 april 2017
NJB 13 (2017)
29 maart 2017
NJB 12 (2017)
22 maart 2017
NJB 11 (2017)
15 maart 2017