Polygame huwelijken en de rechtspositie van kinderen

Lees hier de scriptie De ongelijke rechtspositie van kinderen. Een onderzoek naar de vaststelling van het Nederlanderschap van kinderen die zijn geboren uit polygame huwelijken van Dounia Latrache (Masterscriptie Staats- en Bestuursrecht, Universiteit van Amsterdam, begeleiders: mr. dr. Tesseltje de Lange en mr. Mirella Peereboom-van Drunick, beoordeling: 8,5)

In deze scriptie van Dounia Latrache wordt de rechtspositie van kinderen die zijn geboren uit een polygaam huwelijk vergeleken met de rechtspositie van kinderen die zijn geboren uit een buitenechtelijke relatie van een gehuwde man.

Voor deze vergelijking is eerst onderzocht wat de visie van de wetgever is op de rechtspositie van kinderen die uit deze twee ‘gezinsvormen’ zijn geboren.

Daarna is onderzocht hoe de rechter deze visie van de wetgever heeft uitgewerkt in de rechtspraak. Na de vergelijking wordt in dit onderzoek antwoord gegeven op de vraag of het onderscheid dat wordt gemaakt tussen kinderen die zijn geboren uit een polygaam huwelijk en kinderen die zijn geboren uit een buitenechtelijke relatie van een gehuwde man objectief kan worden gerechtvaardigd in het licht van het discriminatieverbod uit artikel 14 EVRM. Deze vraag wordt ontkennend beantwoord. Een reden hiervoor is dat voor de handhaving van het polygamieverbod het niet noodzakelijk is erkenning te onthouden aan de familierechtelijke betrekking tussen kinderen die zijn geboren uit een polygaam huwelijk en hun vader. Nog een reden voor dit antwoord is dat rechters geen belangenafweging lijken te maken tussen de openbare orde en de belangen van het kind, terwijl artikel 8 EVRM een dergelijke belangenafweging wel vereist. 

 

Afbeelding: Pixabay

Over de auteur(s)