Persoonsgegevens en de strijd om de kiezer. De online verkiezingscampagne aan banden gelegd

Voor politieke partijen die in het kader van hun verkiezingscampagnes een bepaalde doelgroep willen bereiken biedt microtargeting een effectief instrument. Maar voor effectief microtargeten is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk, die gegevens zijn immers nodig om de gewenste doelgroep te bereiken. De risico’s die aan deze politieke microtargeting kleven, zijn intussen bekend en Europese regelgeving om die risico’s, bovenop de door de AVG gestelde randvoorwaarden, te beteugelen is aanstaande in de vorm van de voorgestelde Transparantieverordening. Dat voorstel herbergt anderzijds ook wel wat ongewenste implicaties voor het verkiezingsproces.

Lees hier het hele artikel Persoonsgegevens en de strijd om de kiezer van Leon Trapman dat is verschenen in NJB 2023/2190, afl. 30.

Over de auteur(s)
Leon Trapman
Mr. L.S.A. Trapman is docent en promovendus Staatsrecht aan de Radboud Universiteit en doet onderzoek naar de regulering van verkiezingen en verkiezingscampagnes.