Het KhAD-WAD  ambtsbericht - deel 2

In een eerder artikel in NJB werd betoogd dat het KhAD-WAD-ambtsbericht van 29 februari 2000 onjuist en onbetrouwbaar is. De in dat artikel aangedragen en uitgebreid van bronvermeldingen voorziene feiten zijn vervolgens wel besproken maar niet weerlegd. Toch is het ambtsbericht tot op heden niet ­ingetrokken. De auteur vraagt zich af hoe dat kan en hoopt dat wat er nu op tafel ligt, genoeg is om de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te laten ingrijpen en te laten verklaren dat het KhAD-WAD-ambtsbericht van 29 februari 2000 niet langer als een deskundigenrapport gezien kan worden.

Lees hier het artikel 'Het KhAD-WAD ambtsbericht - deel 2'. Dit artikel verschijnt ook in NJB 2020/1052, afl. 17. Bijlagen die in het artikel worden vermeld, zijn hieronder opgenomen.

Over de auteur(s)