Waarom het KhAD/WAD-ambtsbericht van 29 februari 2000 onjuist en onbetrouwbaar is (uitgebreide versie)

In dit artikel wordt ingegaan op de vraag waar het verhaal vandaan komt dat ‘alle KhAD- en WAD-(onder) officieren’ zich aan marteling schuldig maakten. Dat is een belangrijke vraag want vanwege deze conclusie wordt door de Unit 1F van de IND aan al die ex-(onder)officieren in Nederland artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag tegengeworpen en kunnen zij als vermeende oorlogsmisdadigers geen verblijfsvergunning krijgen.

Lees hier het artikel 'Waarom het KhAD/WAD-ambtsbericht van 29 februari 2000 onjuist is en onbetrouwbaar (uitgebreide versie)'. Dit is een uitgebreide versie, met veel meer details, van het artikel dat verschenen is in NJB 2018/750, afl. 16, 20 april 2018. Bijlagen (die ook in de korte versie worden vermeld), kunnen worden ingezien door op de links te klikken hieronder of in de uitgebreide versie. 

 

Afbeelding   
  In NJB Vlog spreken Joost Brouwer en Pieter Bogaers met NJB over hun artikel. 

 

 

Afbeelding

 

Afbeelding: © Per Bengston / Alamy