De hinderpaaltrilogie. Een zoektocht naar evenwicht tussen de vrije artsenkeuze en de betaalbaarheid van de zorg

Op 9 december 2022 wees de Hoge Raad het derde arrest over het zogeheten ‘hinderpaalcriterium’, over de vraag in hoeverre zorgverzekeraars kortingen mogen toepassen op de vergoeding van zorg door een zorg­aanbieder waarmee zij geen contract hebben. Het arrest impliceert een nieuwe ontwikkeling in een complex juridisch vraagstuk, dat rechtstreeks raakt aan de fundamenten van het Nederlandse zorgstelsel. De invloed hiervan blijft niet beperkt tot het civiele recht, maar het arrest werkt door in het publiekrechtelijke kader, waaronder de rechtspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Maar wat zijn nu de uiteindelijke rechts­gevolgen van dit arrest voor verzekerden?

Lees hier het hele artikel De hinderpaaltrilogie. Een zoektocht naar evenwicht tussen de vrije artsenkeuze en de betaalbaarheid van de zorg  van Roland Bertens, Wouter Koelewijn, Aart Hendriks & Bastiaan Wallage dat is verschenen in NJB 2023/2545, afl. 35.

 

Afbeelding: © Shutterstock

Over de auteur(s)
Roland Bertens
Mr. dr. R. Bertens is als docent en onderzoeker verbonden aan het UMC Utrecht.
Wouter Koelewijn
Advocaat bij advocatenkantoor Van Benthem & Keulen N.V.
Bastiaan Wallage
Mr. dr. B. Wallage is als docent en onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.