De Ozempic afslankhype beschouwd vanuit de Geneesmiddelenwet

Ozempic is in Nederland geregistreerd als geneesmiddel tegen diabetes. Als een arts Ozempic voorschrijft als afslankmiddel is er sprake van een off-label-toepassing. Voor het off-label voorschrijven van medicatie zijn de voorwaarden door middel van jurisprudentie en wetgeving ingekaderd. Het off-label voorschrijven van Ozempic als afslankmiddel valt niet binnen deze kaders.

Lees hier het volledige artikel De Ozempic afslankhype. Beschouwd vanuit het perspectief van artikel 68 lid 1 Geneesmiddelenwet van Paul Rijk dat is gepubliceerd in NJB 2024/1052, afl. 17.

 

Afbeelding: © Shutterstock

Over de auteur(s)