De rechter en de stand van de wetenschap en praktijk

In Nederland hebben circa één miljoen mensen een zeldzame aandoening, een aantal dat bovendien stijgt door betere diagnostiek. Het hoeft geen betoog dat de mondiale zoektocht naar (veelal extreem dure) behandelmethoden de kosten van de gezondheidszorg verder onder druk zet, waarmee de urgentie van het maken van striktere pakketkeuzes voor de zorgverzekeraars zal toenemen.

Lees hier het hele artikel De rechter en de stand van de wetenschap en praktijk van André den Exter, dat is gepubliceerd in NJB 2024/869, afl. 14.

 

Afbeelding: © Shutterstock

Over de auteur(s)
André den Exter
Universitair docent Gezondheidsrecht / Jean Monnet Chair EU Health Law aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.