Artikelen van Veerle Van Den Eeckhout

Blog
Internationaal privaatrecht en actuele thema’s
Een aanstipping van diverse aan de gang zijnde procedures.
25 juni 2021 Gastpost Veerle Van Den Eeckhout
Blog
Bescherming van zwakke partijen. Ontwikkelingen aan het einde van 2020
De belangrijke rol van het internationaal privaatrecht in discussies over arbeidsbescherming en aansprakelijkheid van multinationals.
24 november 2020 Gastpost Veerle Van Den Eeckhout
Blog
IPR en het verdergaande proces tot wijziging van de Detacheringsrichtlijn. IPR in een politiek-juridisch krachtenveld
Het IPR is heel expliciet in woelig politiek vaarwater terecht gekomen, waarbij het zijn plaats zal moeten vinden in een politiek-juridisch krachtenveld.
6 september 2016 Gastpost Veerle Van Den Eeckhout
Blog
I could be brown, I could be blue, I could be violet sky - over een paradigmaverschuiving in het internationaal privaatrecht
In de diverse huidige spanningsvelden en krachtenvelden dient ipr zijn plaats te vinden, wanneer flexibiliteit dan wel weerstand geboden is.
28 april 2016 Gastpost Veerle Van Den Eeckhout
Blog
Modellering van internationaal privaatrecht - Een enkele ipr-technische aantekening bij het voorstel tot wijziging van de Detacheringsrichtlijn
In hoeverre kan worden gesteld dat louter door het aanduiden van een welbepaald land als het land van gewoonlijke tewerkstelling, daarmee ook zonder enige verdere discussiemogelijkheid het op de arbeidsovereenkomst toepasselijke recht is bepaald?
5 april 2016 Gastpost Veerle Van Den Eeckhout
Blog
De impact en potentie van een eigen-aardig vakgebied
Over ipr, Shell Nigeria, Europese en wereldwijde concurrentie en sociale rechtvaardigheid
8 juli 2015 Gastpost Veerle Van Den Eeckhout